Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad i Köpenhamn främjar de bilaterala relationerna mellan Finland och Danmark och arbetar i hela statsförvaltningens tjänst. Ambassaden främjar och bevakar Finlands och finländarnas intressen och arbetar för att främja finländska företags affärsmöjligheter i Danmark. 

Ambassadens uppgift är att:

  • Aktivt främja Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska, ekonomiska, handels-  och samhällspolitiska målsättningar och positioner i Danmark
  • Ta fram analytisk och riktad information till stöd för Finlands beslutsfattande
  • Främja finländska företags export till Danmark
  • Erbjuda konsulär service
  • Främja Finlandsbilden i Danmark