Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Som betalningsmedel accepteras bank- eller kreditkort.  Vi tar inte emot kontanter. Postavgiften till en adress i Danmark är 96 DKK och till en adress i Sverige 140 DKK.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Pass

235 1 748 DKK

Snabbpass

255 1 897 DKK

Tillfälligt pass

270 2 008 DKK

Laissez Passer resedokument

235 1 748 DKK

En provisorisk EU-resehandling

255 1 897 DKK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 1 748 DKK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 1 748 DKK

Identitetskort

60 446 DKK

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 595 DKK

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 521 DKK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 372 DKK

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 223 DKK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 521 DKK

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

67.50 502 DKK

Omprövningsbegäran

255 1 897 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 868 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 3 496 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 5 505 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 4 017 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 3 571 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 2 827 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 571 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 2 975 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 5 133 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 645 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 3 571 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 2 827 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 5 505 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 4 017 DKK

Uppehållstillstånd för studier

450 3 347 DKK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 2 604 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 008 DKK

D-visum, papperansökan

120 893 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 1 785 DKK

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 707 DKK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Medborgarskapsanmälan

220 1 637 DKK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 116 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 744 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 595 DKK

Befrielsenansökan

690 5 133 DKK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 744 DKK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 372 DKK

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 446 DKK

Offentligt köpvittne

160 1 190 DKK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 298 DKK

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 1 116 DKK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 335 DKK