Prislista

Som betalningsmedel accepteras bank- eller kreditkort.  Vi tar inte emot kontanter. Postavgiften till en adress i Danmark är 96 DKK och till en adress i Sverige 132 DKK.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Pass

175 1 302 DKK

Snabbpass

195 1 451 DKK

Tillfälligt pass

210 1 562 DKK

Laissez Passer resedokument

175 1 302 DKK

Emergency Travel Document ETD

195 1 451 DKK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 1 302 DKK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 1 302 DKK

Identitetskort

96 714 DKK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 476 DKK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 223 DKK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 893 DKK

Omprövningsbegäran

170 1 265 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 868 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 3 496 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 5 505 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 645 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 3 571 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 2 827 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 571 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 2 604 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 5 133 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 645 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 3 571 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 2 827 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 5 505 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 645 DKK

Uppehållstillstånd för studier

450 3 347 DKK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 2 604 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 008 DKK

D-visum, papperansökan

120 893 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 1 785 DKK

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 707 DKK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Medborgarskapsanmälan

220 1 637 DKK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 1 116 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 744 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 595 DKK

Befrielsenansökan

690 5 133 DKK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 744 DKK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Intyg av notarius publicus

30 223 DKK

Offentligt köpvittne

160 1 190 DKK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 298 DKK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 223 DKK