Prislista

Försändelse av det färdiga passet / ID-kortet: 99 DKK (till Danmark), 132 DKK (till Sverige och Finland)

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Pass

140 1 042 DKK

Snabbpass

160 1 191 DKK

Tillfälligt pass

175 1 302 DKK

Laissez Passer resedokument

140 1 042 DKK

Emergency Travel Document ETD

140 1 042 DKK

Tillfälligt främlingspass

45 335 DKK

Identitetskort

90 670 DKK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 432 DKK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 223 DKK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Omprövningsbegäran

170 1 265 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 870 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 3 498 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 5 135 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 3 647 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 4 540 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 3 052 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 572 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 2 605 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 5 135 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 647 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 4 540 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 3 052 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 5 135 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 3 647 DKK

Uppehållstillstånd för studier

450 3 349 DKK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 2 605 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 010 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 786 DKK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Medborgarskapsanmälan

200 1 489 DKK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 116 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 744 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 595 DKK

Befrielsenansökan

590 4 391 DKK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 744 DKK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Intyg av notarius publicus

30 223 DKK

Offentligt köpvittne

160 1 191 DKK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 298 DKK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 223 DKK