Prislista

Som betalningsmedel accepteras bank- eller kreditkort.  Vi tar inte emot kontanter. Postavgiften till en adress i Danmark är 96 DKK och till en adress i Sverige 132 DKK.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Pass

175 1 302 DKK

Snabbpass

195 1 451 DKK

Tillfälligt pass

210 1 563 DKK

Laissez Passer resedokument

175 1 302 DKK

Emergency Travel Document ETD

175 1 302 DKK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 1 302 DKK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 1 302 DKK

Identitetskort

96 714 DKK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 476 DKK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 223 DKK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Omprövningsbegäran

170 1 265 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 870 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 3 498 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 5 508 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 3 647 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 3 572 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 2 828 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 572 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

350 2 605 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 5 135 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 3 647 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 3 572 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

380 2 828 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 5 508 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 3 647 DKK

Uppehållstillstånd för studier

450 3 349 DKK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 2 605 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 010 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 786 DKK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Medborgarskapsanmälan

160 1 191 DKK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

120 893 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 744 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 595 DKK

Befrielsenansökan

690 5 135 DKK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 744 DKK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Intyg av notarius publicus

30 223 DKK

Offentligt köpvittne

160 1 191 DKK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 298 DKK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 223 DKK