Prislista

Försändelse av det färdiga passet / ID-kortet: 99 DKK (till Danmark), 132 DKK (till Sverige och Finland)

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Pass

140 1 042 DKK

Snabbpass

160 1 191 DKK

Tillfälligt pass

175 1 302 DKK

Laissez Passer resedokument

140 1 042 DKK

Emergency Travel Document ETD

140 1 042 DKK

Tillfälligt främlingspass

45 335 DKK

Identitetskort

90 670 DKK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 432 DKK

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Omprövningsbegäran

170 1 265 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 870 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 3 498 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 5 135 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 3 647 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 4 540 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 3 052 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 572 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

350 2 605 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare

690 5 135 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 3 647 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 4 540 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

410 3 052 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 5 135 DKK

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 3 647 DKK

Uppehållstillstånd för studier

450 3 349 DKK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 2 605 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 010 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 786 DKK

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Medborgarskapsanmälan

200 1 489 DKK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 116 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 744 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 595 DKK

Befrielsenansökan

590 4 391 DKK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 744 DKK

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Intyg av notarius publicus

30 223 DKK

Offentligt köpvittne

160 1 191 DKK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 298 DKK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 223 DKK