Marknadsmöjligheter

Finlands export till Danmark har ökat de senaste åren. Finlands totala export till Danmark uppgick 2022 till 2 610 miljoner euro (2 216 miljoner euro 2021). Danmark är Finlands 14:e största exportland.