Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 1 045 DKK

Snabbpass

160 1 195 DKK

Tillfälligt pass

175 1 307 DKK

Laissez Passer resedokument

140 1 045 DKK

Identitetskort

90 672 DKK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 433 DKK

Inresetillstånd

Omprövningsbegäran

170 1 269 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 3 883 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 3 509 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 4 779 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 3 659 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 4 181 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 3 061 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 3 584 DKK

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 2 613 DKK

Uppehållstillstånd för studier

450 3 360 DKK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 2 613 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 2 016 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 1 792 DKK

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 1 493 DKK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 120 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 747 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 597 DKK

Befrielsenansökan

520 3 883 DKK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 747 DKK

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 224 DKK

Offentligt köpvittne

160 1 195 DKK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 299 DKK

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 224 DKK