Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Pass

235 1 748 DKK

Snabbpass

255 1 897 DKK

Tillfälligt pass

270 2 008 DKK

Laissez Passer resedokument

235 1 748 DKK

En provisorisk EU-resehandling

255 1 897 DKK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 1 748 DKK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 1 748 DKK

Identitetskort

60 446 DKK

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 595 DKK

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 521 DKK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 372 DKK

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 223 DKK