Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (DKK)

Pass

175 1 302 DKK

Snabbpass

195 1 451 DKK

Tillfälligt pass

210 1 562 DKK

Laissez Passer resedokument

175 1 302 DKK

Emergency Travel Document ETD

195 1 451 DKK

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 1 302 DKK

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 1 302 DKK

Identitetskort

96 714 DKK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 476 DKK

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 223 DKK