Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 1 045 DKK

Snabbpass

160 1 195 DKK

Tillfälligt pass

175 1 307 DKK

Identitetskort

90 672 DKK

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 433 DKK

Inresetillstånd

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 3 509 DKK

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 3 136 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 4 480 DKK

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 2 987 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 4 107 DKK

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 2 613 DKK

Uppehållstillstånd för studier

360 2 688 DKK

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 2 240 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 1 867 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 1 643 DKK

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 1 493 DKK

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 1 120 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 747 DKK

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 597 DKK

Befrielsenansökan

480 3 584 DKK

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 373 DKK

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 224 DKK

Offentligt köpvittne

160 1 195 DKK

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 299 DKK