Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter i Danmark

Uppgifter från det danska befolkningsdatasystemet kan fås av kommunerna i Danmark. Det finns ingen central myndighet som kan lämna ut uppgifterna.

Om du behöver få information om en privatperson som bor eller har bott i Danmark (exempelvis adressuppgifter eller vid släktutredningsfrågor inför bouppteckning) kan du själv kontakta Borgerservice-enheten i den kommun i Danmark(Länk till en annan webbplats.) som personen är eller har varit bosatt i. Kommunerna tar ut en avgift för framtagning och sändning av dokumentationen.

Om personen har bott i Köpenhamn, eller om du inte vet vilken kommun personen har bott i, kan du vända dig till Köpenhamns kommun.

Kontaktuppgifter: folkeregister(a)kk.dk
                              Att: Gitte Larsen.

Din förfrågan ska innehålla information om varför du behöver uppgifterna, samt personens fullständiga namn och födelsedatum ELLER fullständigt namn och den gamla adressen. Vid förfrågningar som gäller bouppteckning ska du även bifoga ett utdrag ur det finska befolkningsdatasystemet, där personens dödsdatum framgår. Utdraget kan vara utfärdat på finska, svenska eller engelska. För mer information, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.).

Om kommunen inte kan lämna ut uppgifterna, kan du be om ämbetsbevis från utrikesministeriet i Finland genom att kontakta virkatodistus.um(a)gov.fi

Kommunerna i Danmark kan enbart lämna ut uppgifter inom ramen för CPR-befolkningsdatalagstiftningen. Information lämnas inte ut i lika bred omfattning som i Finland eller Sverige. Om en person är avliden, kan kommunen lämna ut namnen på deras nuvarande make/maka och eventuella barn, samt deras adressuppgifter. Om personen lever kan endast den nuvarande adressen lämnas ut. Mer information om utlämning av upplysningar om privatpersoner finns på det danska folkbokföringsregistrets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Förfrågningar som berör Färöarna kan ställas till Färöarnas folkbokföringsmyndighet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och förfrågningar avseende Grönland till den aktuella kommunen på Grönland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) .