Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter i Danmark

Om du behöver få information om en privatperson som bor i Danmark (exempelvis adressuppgifter eller släktutredningsfrågor inför bouppteckning) kan du själv kontakta den kommun i Danmark som personen är eller har varit bosatt i. Kommunerna kan ta ut en avgift för framtagning och sändning av dokumentationen. Om du inte vet, vilken kommun du ska kontakta, kan du vända dig till Köpenhamns kommun: folkeregister(a)kff.kk.dk.

Om din förfrågan berör en avliden finsk medborgare, som har varit bosatt i Danmark, ska du be om ämbetsbevis från utrikesministeriet i Finland

Mer information om utlämning av upplysningar om privatpersoner finns på det danska folkbokföringsregistrets webbplats.

Förfrågningar som berör Färöarna kan ställas till Färöarnas folkbokföringsmyndighet och förfrågningar rörande Grönland till den aktuella kommunen på Grönland.

Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter i Finland

Om du vill ta reda på adressen till en person som bor i Finland, kan du kontakta församlingen eller magistraten i personens hemkommun. Om du inte vet, vilken kommun det är, kan du vända dig till Magistraten i Helsingfors.

Kontaktuppgifter till samtliga magistrat.

​​​​​​