Saksan Suomi-toimijat tapasivat Berliinissä 11.11. ja keskustelivat Suomen kokonaisturvallisuusmallista

Saksassa vaikuttavien Suomi-toimijoiden vuosittainen tapahtuma järjestettiin Berliinissä 11.11.2022. Tilaisuus kokosi yhteen 53 aktiivista eri alojen Suomi-toimijaa ympäri Saksaa. Pääteemaksi oli valittu ajankohtainen kokonaisturvallisuus, jota käsiteltiin asiantuntijapuheenvuoroissa mm. yhteiskunnan resilienssin, kotitalouksien varautumisen, henkisen turvallisuuden ja energiaturvallisuuden näkökulmista. Aktiivisena Suomi-toimijana suurlähetystön kunniakirjalla palkittiin Hannoverin saksalais-suomalaisen kauppakillan jäsen Hannele Zilm-Schulz. Zilm-Schulz on yli 10 vuoden ajan tukenut suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vienninedistämistä saksankielisissä maissa. Hän on myös aktiivinen Team Finland -verkoston toimija.


Iloinen puheensorina kaikui Felleshusin aulassa, kun Suomi-toimijat tapasivat toisensa pitkästä aikaa kasvotusten.

Suomen suurlähetystö järjesti Saksassa vaikuttavien Suomi-toimijoiden tilaisuuden Berliinissä 11.11.2022. Pandemian vuoksi kahtena edellisenä vuotena kokoonnuttiin virtuaalisesti, mutta nyt tilaisuus oli mahdollista toteuttaa pohjoismaisten lähetystöjen yhteistalo Felleshusissa. Tilaisuuteen osallistui eri puolilta Saksaa 53 aktiivista Suomi-toimijaa, jotka edustivat mm. suomalaista kirkollista työtä Saksassa, Suomi-kouluja, saksalais-suomalaisia kauppakiltoja sekä suomen kielen ja kulttuurin edistämistä Saksassa. Tavoitteena oli lisätä Saksassa vaikuttavien Suomi-toimijoiden välisiä yhteyksiä, jakaa tietoa ajankohtaisista asioista ja suunnitella yhdessä tulevaa.


Suurlähettiläs Anne Sipiläinen. 

Tilaisuuden läpileikkaavana teemana oli kokonaisturvallisuus. Alkupuheenvuorossaan suurlähettiläs Anne Sipiläinen totesi, että Suomi voi olla ylpeä kokonaisuusturvallisuuden mallistaan. Sipiläinen toi esiin turvallisuusympäristömme muutoksen Venäjän hyökkäyssodan myötä ja turvallisuuspolitiikan aiempaakin keskeisemmän roolin suurlähetystön työssä. Yhteistyö ja vierailuvaihto Suomen ja Saksan välillä eri sektoreilla on ollut tiivistä koko vuoden.


Christian Perheentupa esitteli Suomen kokonaisturvallisuuden mallia.

Suomen turvallisuuskomitean sihteeristön yleissihteeri Christian Perheentupa puhui etäyhteydellä ja kertoi turvallisuuskomitean(Linkki toiselle web-sivustolle.) toiminnasta. Turvallisuuskomiteaan kuuluu 20 jäsentä eri hallinnonaloilta sekä neljä asiantuntijajäsentä, joiden joukossa elinkeinoelämän ja järjestökentän edustajat. Turvallisuuskomitean vastuulla on mm. yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) päivittäminen. Kokonaisturvallisuus on varautumisen yhteistoimintamalli, jossa turvataan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot kuten talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus kaikissa olosuhteissa. Korona-aikana on opittu, kuinka tärkeää on tilannekuvan ylläpitäminen ja tiedonkulun varmistaminen. Perheentupa totesi, että huomiota kiinnitetään myös alue- ja paikallistason varautumiseen ja nosti esille alueellisten ja valtakunnallisten maanpuolustuskurssien tärkeyden.

Asiantuntija Essi Kulju Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä (SPEK) esitteli etäyhteydellä viranomaisten ja järjestöjen suosittelemaa 72 h -konseptia, jonka tavoitteena on varautumisen lisääminen. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jossa yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät. Kotitalouksien tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti vähintään kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Malliin voi tutustua tarkemmin 72tuntia-sivustolla(Linkki toiselle web-sivustolle.), ja sivuston kautta on mahdollisuus ilmoittautua 72h-verkkokoulutuksiin tai tilata koulutus omalle organisaatiolle (myös etänä). Kiinnostus 72h-konseptia kohtaan on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina. Syksyllä 2021 n. 18% suomalaisista tunsi konseptin, mutta tämän vuoden keväällä jo 44%. Kuljun esitys herätteli osallistujia tarkistamaan varautumistoimia omalta ja yhteisöjensä osalta.

Suurlähetystön kuulumiset aloitti konsuli Tarja Parkkinen. Noin vuoden käytössä ollut liikuteltava passilaite eli passisalkku on saanut erinomaisen vastaanoton. Passisalkun avulla on tuotu passi- ja henkilökorttipalveluita eri puolille Saksaa ja pystytty huomioimaan erityisesti iäkkäät. Parkkinen kertoi eduskuntavaalien ennakkoäänestyksestä ulkomailla 22.-25.3.2023. Tarkemmin äänestyspaikoista ja -ajoista samoin kuin kirjeäänestyksestä tiedotetaan lähetystön viestintäkanavilla myöhemmin. Jokaisen on hyvä tarkistaa Digi- ja väestötietovirastosta (DVV), että osoitetiedot ovat ajan tasalla. Myös ilman ns. vahvaa tunnistautumista on mahdollista tarkistaa henkilötiedot maksutta kerran vuodessa. Lopuksi Parkkinen kiitti kaikkia toimijoita, erityisesti seurakuntia ja niiden ystäväpalvelua sekä Hampurin merimieskirkon liikkuvaa sosiaalityötä sujuvasta yhteistyöstä ja tuesta konsulipalvelutiimille.


Lehdistö- ja kulttuurineuvos Tanja Huutonen.

Lehdistö- ja kulttuurineuvos Tanja Huutonen jatkoi pressi- ja kulttuuritiimin kuulumisilla. Huutonen kertoi, että Suomi on ollut suuren mediakiinnostuksen kohteena ja viime keväänä Suomi sai yli 300 000 mediaosumaa kansainvälisessä mediassa. Tiimi on järjestänyt kuluneena vuonna kolme eri temaattista toimittajamatkaa Suomeen, joilla saatiin runsaasti näkyvyyttä Saksan suurimmissa medioissa. Suomalainen design on ollut Saksassa erityisen näyttävästi esillä kuluvana vuonna. Heinä-syyskuussa Felleshusissa järjestetty Klaus Haapaniemen näyttely Beyond the Wilderness – eine fabelhafte Designausstellung von Klaus Haapaniemi & Co. keräsi yli 15 400 kävijää. Tapahtumatarjonta tulee olemaan runsasta ensi vuonnakin. Tulossa on mm. suomalaisten elokuvien sarja, konsertteja ja yhteispohjoismainen näyttely heavy metal –teemalla. Seuraamalla suurlähetystön sosiaalisen median kanavia (Facebook,(Linkki toiselle web-sivustolle.) Instagram(Linkki toiselle web-sivustolle.), Twitter(Linkki toiselle web-sivustolle.)) ja nettisivujen kalenteria saa tietoa tapahtumista.


Team Finland -koordinaattori Iiris Määttä.

Team Finland -koordinaattori Iiris Määttä jatkoi Team Finland -asioilla. Kulunut vuosi on ollut aktiviinen ja lähetystön TF-tiimi on tehnyt hyvää yhteistyötä mm. Business Finlandin, Saksalais-suomalaisen kauppakamarin ja kauppakiltojen edustajien kanssa vierailujen ja tapahtumien järjestämisessä. Tänä vuonna toiminnassa on painottunut energia ja erityisesti vetysektori, jonka ympärillä on tunnistettu paljon yhteistyömahdollisuuksia. Toinen ajankohtainen teema on terveysteknologia ja terveysdatan hyödyntäminen, joiden ympärillä järjestettiin tapahtumat Berliinissä huhtikuussa DMEA-terveysteknologiamessujen yhteydessä ja lokakuussa World Health Summitin yhteydessä. Myös ministerivierailuja on ollut vuoden aikana useita, viimeisimpänä elinkeinoministeri Lintilän vierailu Hampuriin marraskuun alussa.

Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) johtokunnan puheenjohtaja Katriina Wegener kertoi seurakuntien roolista henkisen turvallisuuden ylläpitäjänä. Seurakuntatyössä näkyy yhä enemmän henkinen kuormitus ja pahoinvointi. Wegener toi esille ystäväpalvelun roolin ja merkityksen ja mainitsi hyvänä esimerkkinä Hampurin merimieskirkon(Linkki toiselle web-sivustolle.) liikkuvan sosiaalityön. Rengas-lehdestä ja suomalaisten seurakuntien sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) löytyvät Saksassa toimivien pappien ja ystäväpalvelun vapaaehtoisten yhteystiedot. Saksalais-suomalaisen seuran (DFG(Linkki toiselle web-sivustolle.)) kuratoriumin jäsen Tuomo Hatakka kertoi seuran n. 10 000 jäsenen monipuolisesta toiminnasta. Hatakka kannusti liittymään jäseneksi ja mainitsi tapahtumista esimerkkeinä Saunawassermarathonin ja Suomi-keskuksessa(Linkki toiselle web-sivustolle.) vuosittain järjestettävän joulubasaarin. Hatakka kommentoi myös kokemuksensa perusteella lyhyesti Saksan energiatilannetta (toimi vuosina 2008–2020 Vattenfallin Saksan maajohtajana).


Hannoverin kauppakillan jäsen Hannele Zilm-Schulz yhdessä suurlähettiläs Anne Sipiläisen kanssa.

Tänä vuonna suurlähetystön myöntämän aktiivisen Suomi-toimijan tunnustuksen sai Hannoverin kauppakillan jäsen Hannele Zilm-Schulz. Suurlähettiläs Sipiläinen totesi, että Zilm-Schulz on jo yli kymmenen vuoden ajan tukenut suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vienninedistämistä saksankielisissä maissa. Hän on myös aktiivinen ja Team Finland –verkoston jäsen. Zilm-Schulz otti kunniakirjan kiitollisena vastaan ja sanoi jatkavansa entistä motivoituneempana aktiivista toimintaa Suomen ja Saksan kaupallisten ja taloudellisten suhteiden edistämiseksi. Suurlähetystö onnittelee vielä kerran Hannele Zilm-Schulzia ja toivottaa menestystä työhön!

Suurlähettiläs Sipiläinen totesi loppusanoissaan, että on tärkeä tavata, jakaa tietoa ja vaihtaa kokemuksia Suomi-toimijoiden kesken. Vuosittainen tapaaminen antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden, mutta on tärkeää pitää yhteyksiä yllä myös vuoden aikana. Tapaamisiin koko joukolla taas vuoden kuluttua!

Teksti: Iiris Määttä ja Tarja Parkkinen