Team Finland -verkosto Kiinassa

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat edustustoverkko, Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset ja TE-toimistot. Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla.

Team Finland -sivusto(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Palvelut yrityksille

  • Markkinoiden mahdollisuudet
  • Neuvontaa ja koulutusta
  • Rahoitus
  • Verkostot
  • Yhteiskuntasuhteet
  • Näkyvyys

Team Finland -yhteyshenkilöt Kiinassa

Puheenjohtaja

Suurlähettiläs Leena-Kaisa Mikkola

Kontaktihenkilö Pekingissä

Vastuuvirkamies Hannakaisa Andersson
Suomen suurlähetystö, Peking
hannakaisa.andersson(a)formin.fi

Kontaktihenkilö Shanghaissa

Varapääkonsuli Harri Sallinen
Suomen pääkonsulaatti, Shanghai
Puh. +86-21-5292 9900
harri.sallinen(a)formin.fi

Kontaktihenkilö Hongkongissa

Erityisasiantuntija Mika Finska
Suomen pääkonsulaatti, Hongkong
Puh. +852-2525 5385
mika.finska(a)formin.fi

Team Finland -toimijat Kiinassa

Team Finland -verkoston toiminta Kiinassa

Team Finland Kiina -verkoston tavoite on tehdä Suomea ja suomalaisia yrityksiä tunnetuksi Kiinassa sekä tukea suomalaisten ja kiinalaisten tahojen välistä yhteistyötä. Team Finland -verkoston toiminnan tarkoitus on vahvistaa Team Finland -toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta toimijat saavuttaisivat yhteistyön avulla parempia tuloksia. Toiminnan tavoitteena on siten varmistaa Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukyky sekä kehittää Suomen ja Kiinan välistä kauppaa. Asiakaslähtöisyys on toiminnan tärkein lähtökohta.

Kiina, maailman väestörikkain maa ripeine talouskasvuineen ja valtavine markkinoineen, on suomalaiselle elinkeinoelämälle suuri mahdollisuus. Maa on yksi tärkeimpiä kauppakumppaneitamme ja sen merkitys Suomelle korostuu lähivuosina entisestään. Suomi voi tarjota juuri niitä ratkaisuja, joita Kiina tarvitsee. Kiinassa voimme laaja-alaisesti hyödyntää suomalaista korkeaa laatua, ratkaisukeskeisyyttä, korkeatasoista koulutusta, designia ja kulttuuria, luonnonläheisyyttä ja muita vahvuuksiamme.

Suomalainen teknologia, tutkimus, innovaatiot ja osaaminen ovat maailman kärkeä. Kehitämme aktiivista ja tiivistä yhteistyötä kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Suomalaisen yrityselämän vahva ammattitaito korostuu kilpailluilla Kiinan markkinoilla. Vankan yhteistyön pohjalta kehitämme uusia mahdollisuuksia ja tarjoamme parhaan osaamisemme uusissa avauksissa.

Team Finland -teemat ja painopistealueet vuodelle 2022

Team Finland Kiina -verkosto on määritellyt vuoden 2022 toimintasuunnitelmassaan teemat, jotka ovat Team Finland -toiminnan prioriteetteja. Näitä ovat:

  1. Tieto- ja viestintäteknologia

  2. Kuluttajatuotteet ja terveys ml. elintarvikkeet ja maataloustuotteet

  3. Energia- ja rakennusteollisuus

  4. Metalli- ja koneteollisuus

Edellä mainittujen prioriteettiteemojen lisäksi suomalaisyritysten kannalta tärkeiksi teemoiksi Team Finland Kiina -verkosto on nimennyt koulutuksen ja talviurheilun.

Team Finland Kiina -verkoston työskentely kohdistuu näille maantieteellisille alueille proaktiivisena toimintana, esimerkiksi teemoittain kohdennettuina vierailuina (sekä provinsseihin että provinsseista Suomeen), yritysvaltuuskuntien matkoina sekä rakentamalla ja ylläpitämällä verkostoja kyseisiin kaupunkeihin ja provinsseihin.

Lisätietoa