Markkinamahdollisuudet Kiinassa

Kiina on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita

Kiina on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Kiinan talouskasvu, investoinnit uuteen teknologiaan, infrastruktuuriin, ilmasto- ja energiasektorille sekä kulutusmarkkinan kasvu tarjoavat uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille myös jatkossa. Samanaikaisesti Kiinan liiketoimintaympäristön kehitystä leimaa epävarmuus. Maan omavaraisuuspainotuksen vaikutukset edellyttävät seurantaa ja yhteisen tilannekuvan ylläpitämistä.

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Kiinan markkinatilanteesta.

Kokoamme tietoa säännöllisesti raporteiksi:

Edustuston raportit (Country outlook)