Valmiussuunnittelu, Kiina, Pekingin-suurlähetystö

Varaudu ennalta

Mahdollisiin kriisitilanteisiin on hyvä varautua jo ennalta. Kohtuullinen juoma- ja ruokavarasto, lääkkeet ja ensiaputarvikkeet ovat tärkeitä kaikissa poikkeustilanteissa, joissa jakelujärjestelmien toiminta vaikeutuu. Jokaisen on lisäksi hyvä huolehtia, että seuraavat varusteet ovat saatavilla:

 • henkilöllisyyspaperit ja passi
 • käteistä rahaa
 • ruoka- ja juomavarastot harkinnan mukaan
 • henkilökohtaiset lääkkeet ja reseptit sekä ensiaputarvikkeet ml. auton ensiapulaukku
 • kynttilöitä, tulitikut, taskulamppu
 • ajoneuvon asiakirjat
 • polttoainetta ajoneuvoon
 • kartat ja vararengas ajoneuvossa
 • paristokäyttöinen matkaradio, jossa myös lyhytaallot
 • matkapuhelin ja laturi
 • suurlähetystön yhteystiedot
 • huolehdi asuntosi turvallisuusjärjestelyistä (lukitus, valaistus, vartiointi, sammutusvälineet)
 • selvitä itsellesi turvallisimmat reitit kodin, työpaikan ja kokoontumispaikan välillä

Valmiusasteet

Evakuointisuunnitelmassa olevat valmiusasteet ovat suuntaa-antavia ja ne voivat tositilanteessa olla päällekkäisiäkin. Valmiusasteiden alla esitetyt valmiusohjeet ovat yleisiä suosituksia, joita on syytä noudattaa yhdessä paikallisten viranomaisten ohjeiden kanssa tilanneharkintaa käyttäen.

Tehostettu valmius I “pysy kotona”

Vältä tarpeetonta liikkumista kodin/ työpaikan/koulun/tms. ulkopuolella.

Tehostettu valmius II “siirry kokoontumispaikkaan”

Ulkoministeriö antaa edustuston esityksestä suosituksen poistua poikkeustila-alueelta ja/tai ohjeen olla matkustamatta sinne.
Kriisialueella asuviin tai vieraileviin suomalaisiin ollaan suoraan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai mahdollisuuksien mukaan muulla tavalla.

Kotiuttaminen ja/tai evakuointi

Evakuointi on toimenpide, johon ryhdytään vain, jos se on teknisesti mahdollista ja liikkuminen ei olennaisesti lisää henkilöihin kohdistuvia riskejä verrattuna paikalla pysymiseen.
Siirtyminen turvallisemmalle alueelle voi tarkoittaa joko siirtymistä maan sisällä, naapurimaahan tai Suomeen. Mahdolliset kokoontumispaikat suomalaisille määritellään kussakin kriisissä erikseen.
Suurlähetystö pitää suomalaisyhteisön tietoisena tilanteen kehittymisestä ja evakuointikuljetusten tilanteesta sekä ohjeistaa toiminnasta lähtökohtaisesti kotisivuillaan sekä Facebook-tilillään.
Edustusto/ministeriö avustaa evakuoinnin/kotiuttamisen järjestämisessä. Jokainen vastaa viime kädessä kuitenkin itse evakuoinnin aiheuttamista kuluista. Ketään ei voida määrätä osallistumaan evakuointiin, vaan se tapahtuu vain vapaaehtoisesti ja asianomaisen suostumuksella. Evakuointikulut voidaan periä takaisin jälkikäteen esimerkiksi takaisinmaksusitoumuksella.
Kukin evakuoitava henkilö vastaa itse asemamaassa olevan omaisuutensa hoidon järjestämisestä.

Henkilökohtainen omaisuus

Edustuston avustustoimien tarkoitus on varmistaa henkilöiden turvallisuus. Matkatavaroiden mukaan ottamista yleensä rajoitetaan, eikä kotieläimiä voi ottaa mukaan. Jokainen on itse vastuussa maassa olevasta omaisuudestaan. Laadi tarkka luettelo maahan jäävistä tavaroista ja niiden arvosta mahdollisia korvauskysymyksiä varten.

Evakuoinnista aiheutuvat kustannukset

Kotiuttamisesta ja evakuoinnista aiheutuvista kuluista vastaa asianomainen itse. Erittäin kiireellisissä tapauksissa edustusto voi suorittaa kustannukset ulosottokelpoista takaisinmaksusitoumusta vastaan.

Yhteystiedot kriisitilanteessa

Pelastusviranomaiset

Poliisi / Polis
Puhelin
Ambulanssi / Ambulans
Puhelin
Palokunta / Brandkår
Puhelin

Suurlähetystöt ja konsulaatit

Suurlähetystöt ja konsulaatit