Edustuston tehtävät

Suomen suurlähetystö:

  • edustaa Suomen valtiovaltaa ja valvoo Suomen poliittisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja Kanadassa
  • raportoi ulkoasiainministeriölle, muille viranomaisille ja sidosryhmille Suomen ja Euroopan Unionin kannalta merkittävistä asioista Kanadassa
  • edistää Suomen parempaa tuntemusta Kanadassa ja Kanadan parempaa tuntemusta Suomessa tiedotus- ja kulttuuritoiminnalla ja vierailuin
  • pitää yhteyksiä kanadansuomalaisiin ja muihin Suomen ystäviin Kanadassa
  • tarjoaa konsulipalveluita Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille sekä muille Suomeen ja muihin EU-maihin matkustaville
  • ohjaa Suomen kunniakonsulien toimintaa ympäri Kanadaa.