Virkatodistus- ja osoitetiedustelut Kanadassa

Kanadassa ei ole keskitettyä väestörekisterijärjestelmää. Syntymä-, avioliitto- ja kuolintietorekisterit ovat provinssikohtaisia.

Virkatodistus

Virkatodistuksen kaltaista asiakirjaa ei ole mahdollista saada Kanadan viranomaisilta. Tulosta estekirje (pdf, 107 Kb)  

Virkatodistuksen lähin vastine Kanadassa on valallinen affidavit –todistus, jonka antaja vahvistaa tiedossaan olevat yksityiskohdat, esimerkiksi riittävän laajan sukupuun.  Todistuksen voi antaa henkilö itse, lähisukulainen, tai tuttava, joka on tuntenut henkilön riittävän hyvin ja on valmis avustamaan todistuksen hankkimisessa.  Affidavit -todistuksen vahvistaa asianajaja, julkinen notaari tai notaari (commissioner of oaths).  

Kanadassa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää ja väestötietojen ylläpito kuuluu Kanadassa provinssien ja territorioiden toimialaan.  Jokainen provinssi rekisteröi sen alueella tapahtuneet syntymät, avioliitot, kuolemat ja viralliset nimenmuutokset. Todistuksia voi anoa vain asianomainen itse tai huoltajansa. Ulkopuolinen henkilö voi anoa toisesta henkilöstä useimmissa provinsseissa ilman erillistä valtuutusta vain nk. lyhyen kuolintodistuksen. Siitä ilmenee henkilön nimi, kuolinaika ja –paikka.  Tilausehdot löytyvät rekisteriviranomaisten kotisivuilta. Provinssien rekisterien yhteystiedot.

Brittiläisessä Kolumbiassa voi hakea yli 20 vuotta vanhoja kuolintietoja vapaasti provinssin museon kotisivulla Royal BC Museum.

Osoitetiedot

Kanadassa ei ole osoitetoimistoa, eivätkä viranomaiset voi vahvistaa kenenkään osoitetietoja ilman kyseisen henkilön suostumusta.

Yhteystietoja voi hakea koko Kanadan kattavasta maksuttomasta elektronisesta Canada411 puhelinluettelosta. Puhelinluettelo kattaa vain lankapuhelimet, mutta useimmissa listauksissa on täydellinen osoite ja tiedot ovat julkisia.  Haettava henkilö voi myös löytyä verkottumissivustojen kautta, kuten esimerkiksi Facebook, Twitter tai LinkedIn.

Kauan sitten Kanadaan muuttaneiden henkilöiden vaiheisiin voi löytyä tietoja Kanadan kansallisarkiston sukututkimussivuilta, Library and Archives Canada. Heidän sivuillaan on myös lisätietoja muista lähteistä, mukaan lukien provinssien sukututkimusseurat. Suomen sukututkimusseura ylläpitää listaa ammattisukututkijoista kotisivullaan genealogia.fi.

 

Osoite- ja virkatodistustiedustelut liittyen henkilöihin Suomessa

Jos haluat tietää Suomessa asuvan henkilön osoitteen, voit ottaa yhteyttä ao. asuinpaikkakunnan seurakuntaan tai maistraattiin. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, voit tiedustella asiaa Helsingin maistraatista.

Osoitepalvelu toimii myös verkossa, mutta palvelua voivat käyttää vain Nordean, Osuuspankin, Aktian, Tapiolan, Ålandsbankenin, S-Pankin tai Sampo-pankin verkkopankkiasiakkaat.