Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Muut liitteet

Yllämainitun lomakkeen lisäksi tarvitset seuraavat liitteet:

  • Kopio lapsen kanadalaisen passin henkilötietosivusta, jos lapsella on passi

  • Kopiot lapsen vanhempien passien henkilötietosivuista

  • Kopio suomalaisen vanhemman Kanadan viisumista tai pysyvästä oleskeluluvasta (Permanent Resident Card) tai mikäli kysymyksessä on kaksoiskansalainen, kopio viimeksi saadusta kansalaisuuspäätöksestä.

HUOM! Ulkomailla avioliiton ulkopuolella suomalaiselle isälle syntyneelle lapselle voi hakea kansalaisuutta ilmoituksella.