Ansökan om pass och identitetskort utomlands

  1. Ansökan måste lämnas in personligen.
  2. Ansökan kan endast behandlas om dina uppgifter i befolkningsdatasystemet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Länk till en annan webbplats.)är korrekta. En finsk medborgare kan avgiftsfritt kontrollera sina uppgifter i befolkningsdatasystemet en gång om året. För att kontrollera och rätta dina befolkningsuppgifter ta kontakt med den närmaste Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).
  3. Du måste betala passet eller identitetskortet då du lämnar in ansökan.
  4. Pass och identitetskort är i kraft i högst fem år.
  5. Att få ett vanligt pass räcker från två upp till flera veckor. Ett snabbpass får du i allmänhet snabbare, med leveranstiden varierar beroende på till vilket land det ska levereras. Se mer under: Olika pass och expeditionsavgifter utomlands.

Pass och identitetskort kan sökas vid ambassader, generalkonsulat och beskickningar som leds av en utsänd konsul, det vill säga konsulat. Även honorärkonsulaten i Tyskland (Hamburg, Frankfurt am Main) och Spanien  (Barcelona, Malaga, Las Palmas, Torrevieja) kan bevilja pass.

Identitetskort

Beskickningarna kan utfärda vanliga och tillfälliga identitetskort. Identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med vårdnadshavarens godkännande. 

Beskickningarna kan inte bevilja identitetskort för minderåriga utan vårdnadshavarnas godkännande eller identitetskort för utlänningar.

Från och med den 2 augusti 2021 fogas fingeravtryck till identitetskortet.

 

Att ansöka om pass utomlands

Utomlands kan man lämna in en passansökan vid utrikesrepresentationens verksamhetsställen, d.v.s. ambassader och konsulat. Passansökningar tas inte emot vid honorärkonsulat, honorära generalkonsulat eller särskilda representationer. Oberoende av den sökandes ålder ska passansökan alltid lämnas in personligen. Passansökan kan lämnas in vid en ambassad eller ett konsulat var som helst i världen oberoende av var du är bosatt. Ansökningar som lämnats in genom polisens e-tjänst kan inte behandlas eller kompletteras utomlands och ett pass som sökts elektroniskt kan inte levereras till utlandet.

När du ansöker om pass måste de personuppgifter du anger stämma överens med det som står i befolkningsdatasystemet. Sökanden måste själv se till att uppgifterna är rätt. Du kan kontrollera dina egna uppgifter på Befolkningsregistercentralens webbplats Kontroll av egna uppgifter(Länk till en annan webbplats.). Finlands ambassad kan hjälpa dig att uppdatera uppgifterna.

Kontrollera alltid bestämmelser som gäller passets giltighet och andra inresefrågor med myndigheterna i det land du ska resa till.

Mer om att ansöka om pass: Polisen(Länk till en annan webbplats.)

Hur länge räcker det att få ett pass?

Det räcker i allmänhet 1‒3 veckor när passansökan behandlas. Därtill kan leveranstiden variera från några dagar (inom Europa) till 7‒10 dagar (till Asien, Afrika, Syd- och Centralamerika). Observera att eventuella helgdagar i Finland eller mållandet kan förlänga leveranstiden.

Ett snabbpass kostar extra och blir klart lite snabbare, men det tar ändå minst 5 vardagar. Leveransen sker på samma sätt som ett vanligt pass.

Att avhämta passet

Sökande eller ett ombud med fullmakt kan avhämta passet vid samma ambassad eller konsulat där ansökan lämnades in. Man kan också avtala om att få avhämta det från ett annat av utrikesrepresentationens verksamhetsställen.

Om passansökan gjorts elektroniskt kan passet inte sändas utomlands.

Ansökan om identitetskort

Ansökan om identitetskort ska i likhet med passansökan lämnas in personligen till en ambassad eller ett konsulat. Till identitetskortet läggs inte fingeravtryck.

Läs mer om att ansöka om identitetskort: Polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Hur mycket kostar ett identitetskort och hur betalar man?

Kolla in det aktuella priset här: Prislista. (Öppnar nytt fönster) Kontrollera betalningssätt i ambassadens prislista. Expeditionsavgiften returneras inte om identitetskortet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.

Billigare identitetskort på samma gång som pass också utomlands

Från februari 2019 har det varit möjligt at ansöka om pass och identitetskort på samma gång vid finska ambassader och konsulat. Samtidigt sjunker priset på ett identitetskort som beviljas på samma gång som ett pass från 90 euro till 58 euro.

Genom denna reform will vi göra lättare för finländare bosatta utomlands att använda stark elektronisk autentisering, som krävs i många e-tjänster. I identitetskortet finns ett elektroniskt medborgarcertifikat med vilket du kan autentisera dig till exempel i finska myndigheters e-tjänster.

Finska medborgare som bor utomlands kan ansöka om pass och identiteskort vid Finlands ambassader och andra beskickningar som beviljar pass.