Team Finland i Tunisien

Kontaktpersoner i Tunisien:

Ambassadör Leena Gardemeister
Finlands Ambassad, Tunis

Ställföreträdande beskickningschef Marjo Pekkanen
Finlands Ambassad, Tunis

Tel. +216 71 861 777
marjo.pekkanen(a)formin.fi