Bilagor till passansökan

  • För att styrka din identitet behöver du ditt gamla pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen.
  • 1 passfoto, högst sex (6) månader gammalt. Fotot kan vara svartvitt eller i färg.
  • 18–30-åriga män: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg.Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.
  • Särskilt medborgarskapsintyg kan krävas av personer som är fast bosatta utomlands.

Bekanta dig med anvisningar för passfoto i Polisens webbplats.

Du behöver också:

  • För minderåriga behövs båda vårdnadshavarnas tillstånd. Om den ena vårdnadshavaren inte är närvarande kan hen ge sitt tillstånd skriftligt: Blankett för vårdnadshavarens samtycke.
  • Det ursprungliga kvittot på passets ansökningsavgift som erhållits från banken. Uppdaterade priser finns på behandlingsavgifter.

Om du inte har ett sådant dokument som styrker din identitet som myndigheterna godkänner, görs en utredning för att klarlägga din identitet.