13.5.2024

Tunisien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Trafiken är den största säkerhetsrisken.

Undantagstillståndet, som ger myndigheterna mer omfattande befogenheter, har förlängts flera gånger sedan november 2015, senast i februari 2022. I juli 2021 sade Tunisiens president upp statsministern och lade ner parlamentets verksamhet. Ett nytt parlament med mindre makt valdes vid valet som ordnades i december 2022 och januari 2023. Parlamentet inledde arbetet i mars 2023.

Undvik att resa till gränsområdet mot Algeriet och Libyen.

Aktuellt

Situationen i Gaza kan orsaka demonstrationerna.
Det finns risk för oväntade terrorattacker.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Demonstrationer förekommer på olika håll i landet, särskilt i Tunis centrum och i andra stora städer. Det finns också en risk för våldsamma oroligheter och sammandrabbningar. Det råder spänningar i synnerhet mellan Tunisiens infödda befolkning och invandrare från Afrika söder om Sahara. Det har också skett terrorattacker, senast 2023. Det finns en risk för ytterligare attacker.

Undvik folksamlingar och demonstrationer, där det också kan förekomma brottslighet och vandalism. Var försiktig och vaksam överlag.

Antalet poliser har höjts på turistorterna, men myndigheternas kapacitet kan vara begränsad i större krissituationer.

Undvik att resa till gränstrakterna mot Algeriet och Libyen, provinsen Kasserine och till området mellan städerna Kasserine och Jendouba. Undvik alla resor till bergstrakten omkring Kasserine (Chaambi) och till området söder om städerna El Borma, Tataouine och Zarzis. I gränsområdet pågår den tunisiska arméns säkerhetsinsats mot extremistgrupper och Tunisien har förbjudit civila att röra sig i området.

Polisens nödnummer är 197, brandkårens 198 och SAMU-ambulansens (Les services d'aide médicale urgente) 190.

Brottsligheten

Brott mot utlänningar är ganska ovanliga i Tunisien, men de har ökat. Se upp för ficktjuvar och snattare. Egendomsbrotten har ökat särskilt på turistorterna och i städernas centrum. Undvik att bära på dig smycken eller andra värdeföremål i sådana områden. Det har förekommit missbruk i samband med kontantuttag från bankautomater på grund av kopierade kortuppgifter.

Bär inte med dig passet när du går ut. Ta en kopia av passet som du bär med dig.

Om du blir offer för ett brott ska du anmäla det till den lokala polisen och be att få ett intyg. För att få ett nytt pass måste du göra en polisanmälan och personligen besöka ambassaden.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största säkerhetsrisken för dem som reser i Tunisien. Trafikreglerna och körvanorna kan ofta te sig kaotiska för en finländare. Antalet dödsolyckor är stort.

Taxibilarna är ofta i rätt dåligt skick och har sällan säkerhetsbälten, trots att det enligt lagen måste finnas säkerhetsbälten i framsätet.

Då och då förekommer det strejker, ofta med kort varsel. De kan försvåra bland annat flyg- och taxitrafiken, och det blir svårt att få bränsle om det är anställda på servicestationer som strejkar. Följ de lokala medierna.

Naturförhållanden

Tunisien ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar.

Det finns en väldigt liten risk för flodvågor (tsunami) på Medelhavet, främst i samband med att vulkanen Etna har utbrott eller om ett jordskalv inträffar.

Hettan, sandstormar och eventuella översvämningar kan förorsaka fara.

Mera information får du av det lokala hälsovårdsministeriet, tfn +216 71 567 500, webbplats: http://www.santetunisie.rns.tn/fr(Länk till en annan webbplats.) och på Facebook: https://www.facebook.com/minsantetunisie(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Både i huvudstaden och på turistorterna finns det flera privata sjukhus som håller internationell standard. Det är mycket viktigt att en heltäckande reseförsäkring som är i kraft under hela resan. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera din försäkring innan resan.

I juli-augusti stiger temperaturen i Tunisien ofta till fyrtio grader eller mer. Hettan kan utgöra en risk i synnerhet för hjärtpatienter. Det är alltid bra att komma ihåg att dricka tillräckligt med vatten.

På landsbygden kan hygiennivån vara låg. Flockar av herrelösa hundar kan vara farliga.

Mer information:

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Den som reser till Tunisien bör notera kulturskillnaderna och bekanta sig med landets sedvänjor redan före sin resa. Tunisien är ett av de mest liberala arabländerna.

Turister uppmanas att klä sig på ett sakligt sätt när de vistas på allmänna platser. Utanför de större städerna och semesterorterna lönar det sig för kvinnor att klä sig mer konservativt än i Finland, i synnerhet under fastemånaden. Kvinnor ska gärna undvika att röra sig ensamma efter mörkrets inbrott.

Bär på dig en kopia av ditt pass. Säkerhetsmyndigheterna har rätt att kontrollera resenärers legitimation.

Det är förbjudet att fotografera vissa offentliga byggnader, till exempel presidentens residens och arbetslokaler i Karthago. Be gärna om lov innan du fotograferar offentliga byggnader.

Tunisien har en strikt narkotikalagstiftning. Redan innehav av en liten mängd narkotika kan leda till fängelsestraff och för allvarligare narkotikabrott kan man dömas till 20 års fängelse.

Enligt tunisisk lagstiftning är homosexualitet ett brott som är straffbart med fängelse.

Inresebestämmelser

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplats:
-Tunisiens ambassad i Helsingfors på Facebook: https://www.facebook.com/Ambassade-de-Tunisie-%C3%A0-HelsinkiTunisian-Suurl%C3%A4hetyst%C3%B6-Helsingiss%C3%A4–296464764325373/

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].