Uppehållstillstånd i Finland

Om du vill vistas i Finland mer än tre månader behöver du uppehållstillstånd. Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd i Finland. Du kan fritt vistas och arbeta i Finland i upp till tre månader. Om du vistas i Finland i över tre månader måste du registrera din uppehållsrätt vid Migrationsverket.

Hur ansöker man om uppehållstillstånd

 1. Du kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland om du har arbetsplats, studieplats eller en familjemedlem i Finland. Ansök om uppehållstillståndet innan du kommer till Finland.
 2. Enligt EU:s viseringskodex är ett av villkoren för att Schengenvisum ska beviljas att personen lämnar Schengenområdet innan visumets giltighetstid går ut. Av den orsaken kan visum inte beviljas personer som är på väg till Finland för att ansöka om uppehållstillstånd eller som väntar på beslut i en pågående behandling av uppehållstillstånd. Detta gäller också familjemedlemmar till finska medborgare.
 3. Endast du själv kan anhängiggöra ansökan.
 4. Ansök om uppehållstillstånd elektroniskt via addressen enterfinland.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
 5. Välj rätt ansökningsblankett enligt orsaken till att du kommer till Finland (arbetsplats, studieplats eller familjemedlem i Finland).
 6. Fyll i ansökan om uppehållstillstånd noggrant. Se till att du skickar med rätt bilagor.
 7. När du har fyllt i ansökan ska du boka en tid för att identifiera dig och lämna biometriska data (underskrift, fotografi, fingeravtryck). Ta reda på vilken finsk beskickning eller VFS tillståndscenter du kan besöka.
 8. Beskickningen eller tillståndscentret kan ligga i ett annat land än det du befinner dig i och du kan bli tvungen att ansöka om visum till detta land.
 9. Gå till beskickningen, styrka din identitet och betala avgiften för ansökan om uppehållstillstånd. Avgiften återbetalas inte om du återkallar din ansökan eller får ett negativt beslut.
 10. Efter detta läggs din ansökan i Migrationsverkets handläggningskö.
 11. Följ handläggningens framskridande i webbtjänsten. Du kan bli ombedd att lämna in ytterligare underlag och du kan även bli kallad till intervju.
 12. Handläggningen av ansöan tar tid. Vänta i lugn och ro. Köerna är ofta långa, men alla ansökningar handläggs.
 13. Du får ett meddelande när beslutet är färdigt.
 14. Om du får ett positivt beslut, skickas ditt färdiga uppehållstillståndkort till beskickningen. Ett negativt beslut innebär att Migrationsverket Ansett att dina grunder för ett uppehållstillstånd var otillräckliga.
 15. Mer information om ansökan om uppehållstillstånd hittar du på finländska Migrationsverkets webbplats: migri.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

 

Om ditt uppehållstillståndskort försvinner

Om du är från ett land vars medborgare behöver visum till Finland måste du i första hand ansöka om ett nytt uppehållstillstånd vid en finländsk ambassad eller konsulat för att kunna återvända till Finland, fastän du redan har ett giltigt uppehållstillstånd. Du kan inte ansöka om fortsatt uppehållstillstånd vid en ambassad eller ett konsulat. Du kan i princip inte heller beviljas visum för detta ändamål eftersom Schengenregelverkets villkor för inresa inte uppfylls.

Visum kan endast beviljas för situationer som ingår i viseringskodexen, till exempel en allvarlig humanitär situation – inte på grund av att den sökande har bråttom, har en flygbiljett till en viss dag eller måste betala för ett nytt uppehållstillstånd. Om ambassaden eller konsulatet inte beviljar dig ett visum måste du med andra ord ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för att kunna återvända till Finland.

Om ditt uppehållstillstånd gått ut

Ansök om ett nytt uppehållstillstånd vid en finländsk ambassad eller konsulat. För detta ändamål kan du inte beviljas visum till Finland eftersom Schengenregelverkets villkor för inresa inte uppfylls. Visum kan endast beviljas för situationer som ingår i viseringskodexen, till exempel en allvarlig humanitär situation – inte på grund av att den sökande har bråttom, har en flygbiljett till en viss dag eller måste betala för ett nytt uppehållstillstånd.

Om ambassaden eller konsulatet inte kan bevilja dig visum måste du ansöka om uppehållstillstånd innan du återvänder till Finland.

Var ansöker man om uppehållstillstånd?

Ansök uppehållstillstånd vid Finlands ambassad i Tunis.