Legalisering av dokument utomlands

Myndigheterna i Finland kan be dig legalisera ett utländskt dokument. Då sker legaliseringen i det land som utfärdat dokumentet.

Dokumentet bestyrks med ett sk. apostilleintyg om landet har anslutit sig till Haagkonventionen från 1961. Ytterligare information om apostilleintyg och myndigheter som beviljar detta finns på Haagkonventionens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
 

Legalisering av dokument i Tunisien 

Tunisien har inlett legitimeringen av handlingar som utfärdats i Tunisien med ett Apostille intyg fr.o.m. 1.3.20119. Ett apostille intyg söks hos en lokal notarie(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

De tunisiska myndigheterna utfärdar dokumenten på arabiska eller på franska. På samma sätt ska de handlingar som läggs fram för de tunisiska myndigheterna vara på arabiska eller på franska. Mer information om översättning av handlingar finns på vår webbplats (Öppnar nytt fönster).