Sjukdomsfall eller dödsfall utomlands

Finlands beskickningar utomlands, ditt försäkringsbolag och din resebyrås guide kan uppge kontaktuppgifter till läkare och sjukhus utomlands. I nödfall ska du ringa det lokala nödnumret.

Sjukdomsfall utomlands

Personer bosatta i Finland har rätt till sjukvård vid tillfällig vistelse i ett annat EU- och EES-land eller i Schweiz. Rätten till sjukvård påvisas genom det europeiska sjukvårdskortet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Alla som omfattas av social trygghet i Finland och som planerar en semesterresa, studier, arbetsresa eller jobbsökande i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan ansöka om ett kort från FPA:s byrå.

Kom ihåg att teckna en reseförsäkring

Vi rekommenderar att du alltid tar en reseförsäkring(Länk till en annan webbplats.), eftersom det europeiska sjukvårdskortet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) inte täcker specialsjukvårdskostnader eller kostnader vid sjukdoms- eller dödsfall som kräver hemsändning.  Om du utövar grenar där risken för olycksfall är stor (såsom dykning med dykarutrustning, bergsbestigning, störtlopp) är det bra om du dessutom skilt kontrollerar att försäkringsskyddet är tillräckligt omfattande.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om du insjuknar lönar det sig att kontakta ditt försäkringsbolags skadejour. De kan ge anvisningar, kontakta den vårdande läkaren och vid behov ordna hemtransport. I sådana fall där läkaren inte godkänner utländska försäkringsbolags betalningsförbindelser, ska du förbereda dig på att själv först betala läkarkostnaderna.

Frågor som gäller privatpersoner är konfidentiella. Du beslutar själv vem som får underrättas om ditt sjukdomsfall. Om den insjuknade inte förmår uttrycka sig, får uppgifter endast utlämnas till nära anhöriga.

Sviktande mental hälsa utomlands

Ibland kan till exempel ansträngningarna vid resande, kulturskillnader eller olika konflikter öka resenärens psykiska belastning. Detta kan förorsaka psykiska symtom även hos friska personer. Av denna anledning är det också viktigt att hålla reseförsäkringen(Länk till en annan webbplats.) i skick samt att kontrollera omfattningen på den.

I främmande situationer kan det vara svårt att få hjälp med mentala problem och på grund av svårbehandlade mentala problem kan man ibland bli tvungen att avbryta resan.   

Vid plötsliga, traumatiska krissituationer (t.ex. en olycka, en närståendes död, om du blir offer för rån eller våld) kan du vara i kontakt med den landsomfattande  social- och krisjouren i Vanda (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)24/7 tfn +358 9 839 24 005. 

Dödsfall utomlands

När någon dör utomlands kan du få hjälp från Finlands beskickning i landet. Vid behov hjälper Finlands utlandsbeskickningar till med åtgärder i anslutning till begravning, kremering eller hemsändning enligt önskemål från den avlidnas anhöriga. 

Beskickningens personal får oftast via det ifrågavarande landets myndigheter, via någon resebyrås guide eller av honorärkonsulen vetskap om när en finländare avlidit utomlands. Beskickningen meddelar dödsfallet till utrikesministeriet, som vidarebefordrar uppgifterna till polisen i Finland. 

För den avlidnas hemstransport- och begravningsarrangemang sörjer begravningsbyråer.

I dödsfall täcker en finländsk reseförsäkring i allmänhet antingen kostnader för hemsändning från utlandet till den avlidnas hemort i Finland eller lokala begravningskostnader. Om den avlidna inte haft någon försäkring, svarar de anhöriga för alla kostnader. Kostnaderna för hemsändning till Finland kan vara betydande.

Vid ett dödsfall kan man ta kontakt med ministeriet under tjänstetid genom att ringa växeln på tfn +358 (0)295 350 000 eller utanför tjänstetid genom att ringa journumret (09) 1605 5555.

Anmäl dödsfall till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)