Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Schengenvisum

80 260 TND

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 130 TND

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 114 TND

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 TND

Omprövningsbegäran

170 552 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 688 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 1 525 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 402 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 590 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 558 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 233 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 558 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 136 TND

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 239 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 590 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 558 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 233 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 402 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 590 TND

Uppehållstillstånd för studier

450 1 461 TND

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 136 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 876 TND

D-visum, papperansökan

120 389 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 779 TND

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 308 TND