Prislista

Visum

Schengenvisum 80 € 252 TND
Schengenvisum för sökanden 6–11 år. 40 € 126 TND
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 €  

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 € 0 TND

 

Inresetillstånd

Omprövningsbegäran

170 540 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 650 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 490 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 2 030 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 560 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 1 780 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 300 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 520 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 1 110 TND

Uppehållstillstånd för studier

450 1 430 TND

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 110 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 860 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 760 TND