Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad i Tunis ansvarar för Finlands relationer med Tunisien och Libyen. Ambassadens mission är att befrämja Finlands politiska, ekonomiska och kulturella relationer med dessa länder och erbjuda konsulära tjänster till finska medborgare.

I visumfrågor representerar Finlands ambassad alla nordiska länder samt Estland i Tunisien.

​​​​​​​