Om du råkar ut för en krissituation utomlands

I en krissituation är det alltid de lokala myndigheterna (polisen, brandkåren osv.) som bär ansvaret. Följ de lokala myndigheternas anvisningar. Gör en reseanmälan till Finlands utrikesministerium, om du inte redan gjort det.

Om du behöver akut hjälp, kontakta landets egen räddningstjänst (polisen, brandkåren, ambulans).

Följ lokala mediers nyhetsrapportering. Läs också Finlands ambassads och utrikesministeriets webbplats och kanaler i sociala medier.

Enligt lagen om paketresor har researrangören det primära ansvaret för att ordna sjukvård eller sjuktransport till hemlandet. Researrangören ska också hjälpa vid utredningen av brott eller skador som resenären utsatts för och vidta andra nödvändiga åtgärder för att hjälpa sina kunder.

Undvik att röra dig utomhus om det inte är nödvändigt. Om det är möjligt ska du försöka resa bort från krisområdet eller åtminstone hjälpa dina familjemedlemmar bort från området. Om du bor permanent i landet, meddela ambassaden om du reser bort från krisområdet.

De nordiska ländernas och EU-ländernas beskickningar är skyldiga att hjälpa nödställda personer om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat på orten eller i landet.

Var beredd

  1.  Gör en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Då kan utrikesministeriet kontakta dig i en nöd- eller krissituation.
  2. Läs resemeddelandet om landet.
  3. Läs ambassadens beredskapsplan.

Resemeddelanden publiceras om de länder där Finland har en egen representation eller som ambassaderna på annat sätt kan få pålitlig information om. Om det inte finns ett resemeddelande om det land du är på väg till, läs vad andra länder rekommenderar(Länk till en annan webbplats.).

 

Registrering och krisberedskap

Ambassaden rekommenderar att finska medborgare, som bor i Tunisien/Libyen eller reser i dessa länder på egen hand, registrerar sina kontaktuppgifter. Det skulle vara bra att meddela också ändrade uppgifter, till exempel när man flyttar ut ur landet.

https://matkustusilmoitus.fi(Länk till en annan webbplats.)

https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

 

Krisberedskap

Ambassaden har gjort upp anvisningar som hjälper finländare i Tunisien att förbereda sig för möjliga krissituationer. Till exempel stora olyckor, naturkatastrofer, politiska kriser eller terroristattacker kan uppstå mycket snabbt och inverka på landets förhållanden och människors trygghet.

Utarbetandet av en beredskapsplan för ambassaden grundar sig på lagen om konsulära tjänster och utrikesministeriets allmänna föreskrifter och innebär inte att ambassaden anser att en undantags- eller krissituation är inom synhåll.

En av utrikesministeriets och ambassadernas uppgifter är att skydda finska medborgare som är på resa utomlands. Ändå i sista hand är var och en ansvarig för sig själv och avgör själv vilka åtgärder han eller hon vidtar. Beredskapsplanen baserar sig på frivillighet.

Joint Emergency Plan for Nordic citizens in Tunisia