Prislista

Betalningsanvisningar

Hur mycket kostar ett pass och hur betalar man?

Kontrollera behandlingsavgifter för en passansökan. Den enda accepterade betalningsmetoden är banköverföring. Ambassaden accepterar inte betalningar i kontanter.

Expeditionsavgiften returneras inte om passet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.

Bankkontakt för handläggningsavgiften

  • Bank: BIAT
  • Kontoinnehavaren: Ambassade de Finlande, Tunis
  • Kontonummer: 716300477/6
  • IBAN: TN5908003000716300477608
  • SWIFT kod: BIATTNTT
  • Referens: Pass ansökan

Expeditionsavgiften returneras inte om passet av någon orsak inte kan beviljas eller om det inte avhämtas.

 

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

140 440 TND

Snabbpass

160 510 TND

Tillfälligt pass

175 560 TND

Laissez Passer resedokument

140 440 TND

Identitetskort

90 290 TND

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 180 TND

Visum

Schengenvisum 80 € 252 TND
Schengenvisum för sökanden 6–11 år. 40 € 126 TND
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 €  

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 € 0 TND

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 110 TND

Omprövningsbegäran

170 540 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 650 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 1 490 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 2 190 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 1 560 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 1 940 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 1 300 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 520 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 1 110 TND

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 190 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 1 560 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 1 940 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 1 300 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 2 190 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 1 560 TND

Uppehållstillstånd för studier

450 1 430 TND

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 1 110 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 860 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 760 TND

Medborgarskap

Tjänst Pris (€)

Medborgarskapsanmälan

200 630 TND

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 480 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 320 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 250 TND

Befrielsenansökan

590 1 870 TND

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 320 TND

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€)

Intyg av notarius publicus

30 100 TND

Offentligt köpvittne

160 510 TND

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 130 TND

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 100 TND