Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalningsanvisningar

Beskickningen tar inte emot kort- eller kontant betalning.

Alla behandlingsavgifter ska vara betalda i tunisiska dinar före den avtalade kundbetjäningstiden, till beskickningens bankkonto. Vi skickar exakta betalningsanvisningar per e-post i samband med att du bokar tid till kundbetjäningen. Visa upp originalkvittot på beskickningen då du har ditt avtalade möte med kundbetjäningen.

Priset på tunisiska dinar varierar från månad till månad i enlighet med kursförändringar.

Expeditionsavgiften returneras inte även om beslutet på ansökan är negativt.

 

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Pass

235 796 TND

Snabbpass

255 864 TND

Tillfälligt pass

270 915 TND

Laissez Passer resedokument

235 796 TND

En provisorisk EU-resehandling

255 864 TND

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 796 TND

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 796 TND

Identitetskort

60 203 TND

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 271 TND

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 237 TND

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 169 TND

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 102 TND

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Schengenvisum

80 271 TND

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 136 TND

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 119 TND

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 237 TND

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 407 TND

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 203 TND

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 TND

Omprövningsbegäran

255 864 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 762 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 1 593 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 508 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 1 830 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 627 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 288 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 627 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 1 356 TND

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 338 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 660 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 627 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 288 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 508 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 1 830 TND

Uppehållstillstånd för studier

450 1 525 TND

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 186 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 915 TND

D-visum, papperansökan

120 407 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 813 TND

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 322 TND

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Medborgarskapsanmälan

220 746 TND

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 508 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 339 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 271 TND

Befrielsenansökan

690 2 338 TND

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 339 TND

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 203 TND

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 169 TND

Offentligt köpvittne

160 542 TND

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 136 TND

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 508 TND

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 152 TND