Prislista

Betalningsanvisningar

Beskickningen tar inte emot kort- eller kontant betalning.

Alla behandlingsavgifter ska vara betalda i tunisiska dinar före den avtalade kundbetjäningstiden, till beskickningens bankkonto. Vi skickar exakta betalningsanvisningar per e-post i samband med att du bokar tid till kundbetjäningen. Visa upp originalkvittot på beskickningen då du har ditt avtalade möte med kundbetjäningen.

Priset på tunisiska dinar varierar från månad till månad i enlighet med kursförändringar.

Expeditionsavgiften returneras inte även om beslutet på ansökan är negativt.

 

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Pass

175 568 TND

Snabbpass

195 633 TND

Tillfälligt pass

210 682 TND

Laissez Passer resedokument

175 568 TND

Emergency Travel Document ETD

175 568 TND

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 568 TND

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 568 TND

Identitetskort

96 312 TND

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 208 TND

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 97 TND

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Schengenvisum

80 260 TND

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 130 TND

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 114 TND

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 TND

Omprövningsbegäran

170 552 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 688 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 1 525 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 402 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 590 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 558 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 233 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 558 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 136 TND

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 239 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 590 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 558 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 233 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 402 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 590 TND

Uppehållstillstånd för studier

450 1 461 TND

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 136 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 876 TND

D-visum, papperansökan

120 389 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 779 TND

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 308 TND

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Medborgarskapsanmälan

160 519 TND

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 389 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 325 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 260 TND

Befrielsenansökan

690 2 239 TND

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 325 TND

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Intyg av notarius publicus

30 97 TND

Offentligt köpvittne

160 519 TND

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 130 TND

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 97 TND