Prislista

Betalningsanvisningar

Beskickningen tar inte emot kort- eller kontant betalning.

Alla behandlingsavgifter ska vara betalda i tunisiska dinar före den avtalade kundbetjäningstiden, till beskickningens bankkonto. Vi skickar exakta betalningsanvisningar per e-post i samband med att du bokar tid till kundbetjäningen. Visa upp originalkvittot på beskickningen då du har ditt avtalade möte med kundbetjäningen.

Priset på tunisiska dinar varierar från månad till månad i enlighet med kursförändringar.

Expeditionsavgiften returneras inte även om beslutet på ansökan är negativt.

 

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Pass

175 584 TND

Snabbpass

195 651 TND

Tillfälligt pass

210 701 TND

Laissez Passer resedokument

175 584 TND

Emergency Travel Document ETD

195 651 TND

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 584 TND

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 584 TND

Identitetskort

96 320 TND

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 214 TND

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 100 TND

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Schengenvisum

80 267 TND

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 133 TND

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 117 TND

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 400 TND

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 TND

Omprövningsbegäran

170 567 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 1 735 TND

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 1 569 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 2 470 TND

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 635 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 1 602 TND

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 268 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 1 602 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 168 TND

Första uppehållstillstånd för företagare

690 2 303 TND

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 635 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 1 602 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 1 268 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 2 470 TND

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 1 635 TND

Uppehållstillstånd för studier

450 1 502 TND

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 1 168 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 901 TND

D-visum, papperansökan

120 400 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 801 TND

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 317 TND

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Medborgarskapsanmälan

220 734 TND

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 501 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 334 TND

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 267 TND

Befrielsenansökan

690 2 303 TND

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 334 TND

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (TND)

Intyg av notarius publicus

30 100 TND

Offentligt köpvittne

160 534 TND

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 133 TND

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 100 TND