E-post [email protected]
Tfn +216 71 86 17 77 / +216 71 961 022 / +216 719 618 23

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.

Mikko Koivumaa utrikesministeriets kommunikationsdirektör

Statsrådet har utnämnt Mikko Koivumaa till kommunikationsdirektör vid utrikesministeriet från och med den 18 oktober 2021. Mandatperioden är fem år. Koivumaa är för närvarande kommunikationsdirektör vid arbets- och näringsministeriet.

16.9.2021 / Pressmeddelanden / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève / Finlands ständiga delegation, OSSE / Finlands representation vid Unesco, Paris

Ambassaden på sociala medier