E-post [email protected]
Tfn +216 71 86 17 77 / +216 71 961 022 / +216 719 618 23

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.

Ambassaden på sociala medier