Tunisien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet:

  • Innehavare av diplomatpass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Specialpass (Special passport)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)