Koordinaatio

Henkilöstö

Laura Lindgren
Lähetystöneuvos
Antici
  • +32 475 704 357
Tuulikki Olander
Ulkoasiainsihteeri
Apulais-Antici
  • +32 473 528 354
Saara Pokki
Erityisasiantuntija
Mertens
  • +32 473 529 295
Jenni Hakala
Erityisasiantuntija
  • +32 473 865 089
Asta Parikka
Assistentti
  • +32 473 526 680

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.