Team Finland Eestis

Team Finland-võrgustik Eestis aitab Soome firmasid ja edendab Soome maakuvandit.

Soome suursaatkond Tallinnas annab üldist nõu äritegevuse kohta Eestis ja vahendab teenusepakkujate kontakte. Lisaks aitab suursaatkond kontaktide loomisel ning annab kasutada oma ruume firmadele ürituste korraldamiseks.

Ajakohast teavet Eesti majandusolukorra kohta saab suursaatkonna kodulehe rubriigist „aktuaalset“.

Eestis tegutsevad Soome aukonsulid Tartus, Pärnus ja Narvas annavad nõu kuidas toimida nende piirkondlikes vastutusalades.

Business Finlandi Eesti tegevuse eest vastutab Business Finlandi Varssavi kontor. Lisainfo: https://www.businessfinland.fi/toimipisteet/eurooppa/puola/(layout.types.url.description)

Eestis tegutsevaid äriteenuseid pakkuvaid ettevõtteid leiab Business Finland Experti otsingust.  https://expertsearch.businessfinland.fi/#/search(layout.types.url.description) (vali sihtriigiks Eesti)  

Soome- Eesti Kaubanduskoda FECC korraldab võrgustumisüritusi, seminare aktuaalsetel teemadel ning koolitusi Eestis juba tegutsevatele ettevõtetele. Need on peaasjalikult mõeldud Kaubanduskoja liikmetele. Lisainfo: www.fecc.ee(layout.types.url.description) /

Soome Instituut Eestis vastutab kultuurisündmuste ja kultuuriekspordi eest. Lisainfo: http://www.finst.ee/(layout.types.url.description)