Eesti kodanike elamisõigus Soomes

Euroopa Liidu kodanikul on õigus viibida Soomes end registreerimata kõige rohkem kolm kuud.

Kui Euroopa Liidu kodanik soovib viibida Soomes pikemat aega, peab ta kolme kuu möödudes registreerima oma elamisõiguse Migratsiooniametis. Elamisõiguse võib registreerida näiteks õpingute, töötamise või perekondlike sidemete alusel.

Migratsiooniamet: EL kodaniku elamisõigus (layout.types.url.description) (Opens New Window)​​​​​​(inglise keeles)