Suursaatkonna ülesanded

Soome suursaatkond Tallinnas edendab Soome ja soomlaste huvisid Eestis.

Suursaatkonna peamised ülesanded:

  • Soome ja Eesti poliitiliste ja majanduslike suhete edendamine, kaasa arvatud kõrgetasemeliste visiitide vastastikune korraldamine
  • EL-ülesanded, Eesti EL-poliitika jälgimine ja Soome seisukohtade esile toomine
  • Soome ettevõtete kaubandustegevuse ja rahvusvahelistumise edendamine
  • Konsulaarteenuste pakkumine
  • Maakuvandi ja Soomega seonduva informatsiooni vahendamine Eesti ametiasutustele ja kodanikele