Soome kodakondsuse säilitamine enne 22-aastaseks saamist

Välismaal sündinud ja elav ning Soome ja mõne teise maa kodakondsust omav isik võib automaatselt kaotada Soome kodakondsuse peale 22-aastaseks saamist. Soome kodakondsuse võib säilitada automaatselt kui eelpoolmainitud isik on peale 18-aastaseks saamist ja enne 22-aastaseks saamist:

  1. teatanud kirjalikult oma soovist säilitada Soome kodakondsus kas Soome diplomaatilisele esindusele või magistraadile
  2. saanud Soome passi
  3. läbinud Soomes sõjaväe- või tsiviilteenistuse