Sõjaväekohustus ja topeltkodakondsus

Soome kodanik, kellel on ka teise riigi kodakondsus, on kohustatud läbima sõjaväeteenistuse Soomes. Siiski võib ta taotleda sõjaväeteenistusest vabastamist Soomes topeltkodakondsuse põhjendusel, kui ta soovib sõjaväeteenistuse läbida välismaal. Topeltkodakondsust omav isik peab hoolt kandma selle eest, et mõlema maa ametivõimud oleksid teadlikud tema topeltkodakondsusest.