Notariaalsed teenused välisesinduses

Soome välisesindustes on võimalik läbi viia mõningaid avaliku notari toiminguid.

Soome suursaatkond saab

  • kinnitada Soome kodaniku või Soomes alaliselt elava välisriigi kodaniku allkirja õigsust (allkirjastamine toimub saatkonnas ja isikut tõendatakse passi või Soome ID kaardi alusel)

  • kinnitada dokumendi ärakirja õigsust (originaaldokument tuleb esitada saatkonnas, kus sellest tehakse koopia)

  • anda elusoleku tõendi (isik tõestatakse passi või Soome isikutunnistuse alusel)

Samu toiminguid saavad teostada ka Soome aukonsulid Eestis. Ka kohalik notaribüroo pakub eelmainitud notariaalseid teenuseid.

Kui soovite saada notariaalset teenust saatkonnas või aukonsulaadis, palume eelnevalt selleks aeg kinni panna.

Notariaalselt kinnitatud tõendite väljastamine on tasuline teenus. Maksta saab vaid pangakaardiga.

Soome välisministeerium või selle välisesindused ei tegele tõlkimisega.