Kodakondsus

Välismaal elav Soome kodanik peab teavitama perekonnaseisu ja elukoha muudatustest Soome rahvastikuregistrit.

Soome postiaadressi omavaid kodanikke teavitatakse valimiste hääleõigusest posti teel.