Lapse kodakondsus

Välismaal sündinud Soome kodaniku sünnist tuleb teavitada Digi- ja rahvastikuandmete ametit (Digi- ja väestötietovirasto).

Laps saab sündides Soome kodakondsuse juhul kui

  • ema on Soome kodanik
  • isa on Soome kodanik ja ema välismaalane ning vanemad on omavahel abielus
  • isa on Soome kodanik ja ema välismaalane, laps sünnib Soomes väljaspool abielu ning mehe isadus tuvastatakse
  • isa on surnud enne lapse sündimist, kuid on surma momendil olnud Soome kodanik ja abielus lapse emaga
  • isa on surnud enne lapse sündimist ja laps sünnib Soomes väljaspool abielu ning mehe isadus lapse suhtes tuvastatakse

Laps saab sündides Soome kodakondsuse ka siis, kui laps sünnib Soomes ja ei saa ühegi teise maa kodakondsust ning tal ei ole oma sünni alusel ka teisest õigust saada ühegi teise maa kodakondsust.