Apostille –tõend

Apostille kinnitab, et konkreetse dokumendi allkirjastanud isikul on olnud allkirjaõigus. Soomes saab apostille –tõendi väljastada magistraadi notar. Välisesindus apostille –tõendeid väljastada ei saa.

Soome ja Eesti vahel rahvastikuregistri dokumentide tõendamiskohustusest loobumist käsitleva lepingu nn Apostille-kokkuleppe jõustumise järel 01.07.2012 pole apostille-tõendit vaja, kui sünni- surma-, abielu-, lahutus-, nimemuutmise- ja abieluvõimetunnistus on inglise keeles.