Notariaalsed toimingud

Soome välisesindused täidavad mõningaid avaliku notari ülesandeid, mh allkirja ja dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamine.