Ettevõtlusorganisatsioonid

Soome-Eesti Kaubanduskoda FECC

Ühingu tegevuse eesmärgiks on Eesti ja Soome vahelise ettevõtluse ning ärielu arengule kaasaaitamine, selleks positiivse keskkonna loomine ja säilitamine, oma võimaluste piires ettevõtete tegutsemistingimuste parandamine ning majanduskontaktide vahendamine. FECC jätkab 1996. aastal loodud ESLY tegevust.

Oma eesmärkide saavutamiseks korraldab Ühing liikmetele aktuaalsetel teemadel koosolekuid ja seminare. Nendes käsitletakse mitmesuguseid teemasid nagu näiteks Eesti majanduse ja poliitika areng, töösuhted ja seadusandlus. Lisaks sellele sisustab ühing ka liikmete vaba aega.

FECC teeb koostööd ka teiste Eestis, Soomes ja Balti riikides tegutsevate äriühingutega. FECC-i liikmeteks on eri aladel tegutsevad Soome ja Eesti firmad. Hetkel liikmeid on ligi 150.

Soome-Eesti Kaubanduskoda on soome keeles Suomalais-eestiläinen kauppakamari ja inglise keeles The Finnish-Estonian Chamber of Commerce.

www.fecc.ee(layout.types.url.description)

Kontaktandmed

Soome-Eesti Kaubanduskoda
Harju tn 1, 10146 Tallinn, Eesti

Ave-Mai Aedna
Tegevjuht
tel. +372 56 255 668
[email protected]

Suomettaret

Suomettaret on Eestis tegutsevate soome naiste võrgustik, mis aitab Eestisse kolinud naistel luua tööalaseid- ja sõprussuhteid. Suomettaret kogunevad umbes korra kuus ning tegelevad ka heategevusega. Lisainfot leiab kodulehelt www.suomettaret.ee(layout.types.url.description)

Kontaktandmed

Christina Daous, [email protected]