Elukoha ja rahvastikuregistri päring

Elukoha ja rahvastikuregistri päringuid on võimalik küsida ja tellida Soome rahvastikuregistrikeskusest või Soome perekonnaseisuametist (Maistraatti).