Topeltkodakondsus

1. juunil 2003 kehtima hakanud Soome kodakondsusseaduse põhjal võib inimesel olla mitu kodakondsust. Soomlane ei kaota enam oma kodakondsust astudes mõne teise maa kodakondsusesse.

Eesti ei ole seni lubanud topeltkodakondsust. Vaid sünnimomendil Eesti kodakondsuse saanud isik võib samal ajal olla ka teise maa kodakondne.