Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad i Tallinn bevakar och främjar nationella intressen i Estland.

Ambassadens huvuduppgifter:

  • Påverka och främja Finlands och Estlands politiska och ekonomiska relationer, inklusive officiella besök.

  • EU-samarbete, uppföljning av Estlands EU-politiska debatt och framhävning av finska synvinklar

  • Befrämja finska företags handel samt strävan till internationalisering

  • Erbjuda konsulattjänster

  • Utveckling av Finlandsbilden och förmedling av information om Finland till myndigheter och medborgare i Estland

​​​​​​​