Usein kysyttyä

Tältä sivulta löytyy muiden viranomaisten toimialaan kuuluvaa ohjeistusta. Kussakin osiossa on yhteystieto sille viranomaiselle, jonka toimivaltaan asia kuuluu.

Ajokortti, autot, liikenne ja sakot

Ajokortti

EU-maan myöntämä ajokortti tunnustetaan kaikkialla EU:n alueella. Jos muutat Espanjaan, suomalainen ajokortti tulee vaihtaa espanjalaiseen(Linkki toiselle web-sivustolle.). Ajokortin voimassaolon päätyttyä tai kortin kadottua, tulee se uusia asuinmaassa; Suomessa liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa(Linkki toiselle web-sivustolle.), tai Espanjassa liikennevirasto Dirección General de Tráfico (Linkki toiselle web-sivustolle.):ssa. Yli 15 vuotta voimassa oleva ulkomainen kortti tulee vaihtaa espanjalaiseen kahden vuoden kuluessa Espanjaan muutosta.  Ajokortin uusimiseen tai vaihtamiseen koskevista asioista saat lisätietoa Sinun Eurooppasi (Linkki toiselle web-sivustolle.)–verkkosivuilta.

Ajokorttiotteen voi pyytää Traficomin kuljettajatietopalvelusta(Linkki toiselle web-sivustolle.).  Suurlähetystö voi todistaa suomalaisen ajokorttihakemukseen tehtävän allekirjoituksen oikeaksi, mutta ei voi antaa apostille-todistuksia.  Ajokorttihakemusta ei voi jättää suurlähetystöön.

Liikennevakuutus

Autolla pitää ottaa liikennevakuutus (Espanjassa a terceros). Lisäksi voi ottaa halutessaan Kasko-vakuutuksen Espanjasta (a todo riesgo). Eurooppalaisessa rekisterissä olevalla autolla voi ajaa Espanjassa enintään kuusi kuukautta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Turvallisuus

Autoon ei koskaan pidä jättää mitään tavaroita näkyviin. Asuinkaupungin pysäköintimaksukäytännöstä kannattaa ottaa selvää. Kaupunkien keskustoissa pysäköintipaikkojen löytäminen voi olla vaikeaa ja pysäköintiruudut ovat pienempiä kuin Suomessa. Lumiketjut ovat pakolliset ajoittain vuoristoteillä ja myös muualla, jos lunta kertyy tielle. Ketjupakosta ilmoitetaan kyseisillä teillä elektronisissa liikenneopasteissa. Suurien kaupunkien keskustoissa saattaa olla aluekohtaisia autojen päästörajoituksia.

Lisätietoa:

Sakko Espanjassa

Liikennesakot DGT:ltä

Suomalaisen kuljettajan Espanjassa saamien liikennesakkojen maksaminen käy nykyisin helposti internetin kautta luotto- tai pankkikortilla. Yleensä sakkoon saa 50% alennuksen, jos sen maksaa 20 päivän sisällä sakkoilmoituksen saamisesta. Tämän jälkeen sakko pitää maksaa kokonaisuudessaan. Katalonialla ja Baskimaalla on oma sakon maksamisjärjestelmänsä, muualla Espanjassa saatu sakko maksetaan Dirección General de Tráficon sivuilla (www.dgt.es(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)). Sakkolapussa on ilmoitettu internet-osoite maksamista varten ja usein myös yksityiskohtaiset maksuohjeet englanniksi.

HUOM! Maksujärjestelmät toimivat ainoastaan Windows Internet Explorer -selaimen versiolla 11 tai uudemmalla ja Google Chromen uusimmalla versiolla.

Kataloniassa annettu sakko:

Sakon englanninkielinen maksulomake: 

  • File number = Sakon numero
  • Type of ID document = Valitse riippuvalikosta henkilöllisyystodistuksen tyyppi "Others", sekä passeille että henkilökorteille.
  • ID number = passin tai henkilökortin numero  

Search-nappulaa painetaessa ohjelma etsii sakon ja siirtyy maksamisvaiheeseen. Jos tältä sivulta ei pääse eteenpäin, kannattaa ensin tarkistaa onko henkilöllisyysasiakirjan tyyppi oikea ja kokeilla eri vaihtoehtoja.

Jos sakon maksaminen ei netissä onnistu, sen voi maksaa myös puhelimitse soittamalla numeroon +34 902 400 012 klo 09:00 - 21:00 Suomen aikaa. Numerossa palvellaan myös englanniksi.

Baskimaassa annettu sakko:

Ohjeet löytyvät Baskimaan liikenneviranomaisten sivuilta: (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Ensin pitää valita CPR-koodi, joka löytyy sakkolapun alaosan oikeasta reunasta. Sen jälkeen avautuvassa ikkunassa pitää täyttää seuraavat kohdat sakkolapusta löytyvillä tiedoilla:

  • Issuying entity (sakon antajaviranomaisen koodi)
  • Refecence (viite)
  • Identification (tunniste, samalla kertoo myös viimeisen maksupäivän)
  • Amount (sakon määrä euroissa)

Lopuksi paina Accept-nappulaa.

Muualla Espanjassa annettu sakko:

Dirección General de Tráficon nettisivuilla on englanninkieliset ohjeet. (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Sakon voi maksaa henkilökohtaisesti DGT:n toimipisteissä, tilisiirtona tai soittamalla Espanjan poliisin liikennesakkoasioiden palvelunumeroon +34 902 508 686, jossa saa palvelua englanniksi.

Avioliitto/Vihkiminen

Yleistä tietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla tai avioliittoon vihkimisestä Suomessa saa Suomen Digi- ja Väestötietovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (DVV). Tietoa Suomen kirkon vihkimisoikeudesta ulkomailla saa osoitteesta www.evl.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.). Avioliittoa ei voi solmia Suomen ulkomaan edustustossa. Espanjan viranomaiset voivat vihkiä avioliittoon Espanjassa, jos vihkiparin toinen osapuoli on kirjoilla Espanjassa tai espanjalainen. 

Espanjassa tapahtuvaa vihkimistä varten lista tarvittavista asiakirjoista tulee pyytää vihkiviranomaiselta. Tarvittavat todistukset tulee pyytää Suomen Digi- ja Väestötietovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (esim. syntymätodistus, asuinpaikkatodistus, esteettömyystodistus) ja paikallisilta viranomaisilta (mahdollisesti asuinpaikkatodistus). Suomen edustusto ei ole väestörekisteriviranomainen, joten edustusto ei voi myöskään myöntää em. todistuksia. Asiakirjojen tulee olla kansainvälisessä muodossa monikielisinä. Espanjan vihkiviranomainen kertoo, mitkä asiakirjat tulee olla laillistettuja. Laillistuksen eli Apostille-todistuksen(Linkki toiselle web-sivustolle.) suomalaisiin asiakirjoihin myöntää Suomen Digi- ja Väestötietovirasto.  

Joskus vihkimistä varten pyydetään nk. konsulikirjautumis- tai kuulutustodistus (certificado de inscripción consular y publicación de edictos). Tällöin pyydämme kääntymään edustuston puoleen, jotta voimme toimittaa kirjeen, jossa todetaan, että näitä todistuksia ei ole saatavilla.

Espanjassa solmittu avioliitto huomioidaan Suomessa vasta, kun se on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään eli kun vihkiminen on suoritettu, tulee avioliitto rekisteröidä Suomen Digi- ja Väestötietovirastoon. Espanjassa solmitun Suomen kansalaisen avio­liiton rekisteröinnin voi tehdä suoraan DVV:oon tai Suomen ulkomaan edustuston kautta. Rekisteröinti edustuston kautta on maksullinen.

Jos sukunimi muuttuu vihkimisen myötä, on haettava uutta passia ja/tai henkilökorttia. Matkustusasiakirjaa ei voi uusia ennen kuin nimenmuutos näkyy henkilön väestörekisteritiedoissa Suomessa.

Eläke

Eläkeasiat, niitä koskeva lainsäädäntö tai muut yksityisoikeudelliset asiat eivät kuulu Suomen ulkomaan edustustojen toimivaltaan. Edustustolla ei myöskään ole toimivaltaa hoitaa tai ohjia toisen Suomen viranomaisen toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Eläkettä koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä KELAan(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja Eläketurvakeskukseen(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Korona-ajan matkustaminen

Tietoa koronarajoitusten vaikutuksesta matkustamiseen Suomen ja Espanjan välillä löytyy suurlähetystön verkkosivujen ajankohtaista-osiosta

Kysynkö  Suomen vai Espanjan viranomaisilta?

Suomen suurlähetystö Madridissa välittää tietoa pääasiassa Suomen viranomaisiin liittyvistä kysymyksistä. Espanjan viranomaisten toimivaltaan kuuluvissa asioissa tietoa saa suoraan Espanjan asianomaisilta viranomaisilta tai Espanjan suurlähetystöstä Helsingissä.

Lapselle huoltajien lupa lomamatkalle

Kun alaikäinen lapsi matkustaa ulkomaille ilman huoltajia, on suositeltavaa ottaa matkalle mukaan huoltajien lupa, jonka voi tarvittaessa esittää kohdemaan viranomaisille. Lisätietoa löytyy UM:n(Linkki toiselle web-sivustolle.) sivuilta. Espanjassa asuvien perheiden, joista ainakin toinen vanhemmista on espanjalainen, tulee tehdä poliisilla (Linkki toiselle web-sivustolle.)(guardia civil tai policía nacional) valtakirja matkaa varten, jos vain toinen vanhemmista matkustaa yksin lasten kanssa. 

Lemmikkieläimet

Ruokavirasto(Linkki toiselle web-sivustolle.) on Suomessa toimivaltainen viranomainen antamaan ohjeita lemmikkieläinten maahantuontisäännöksistä Suomeen sekä tietoa yleistietoa lemmikkieläinten ottamisesta mukaan matkalle(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Lemmikki-eläinten tuonnista Espanjaan antaa lisätietoja Espanjan maatalousministeriöstä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (espanjaksi).

Lääkkeiden kanssa matkustaminen Suomeen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea(Linkki toiselle web-sivustolle.) antaa ohjeita lääkkeiden maahantuontiin. Sinun Eurooppasi –sivustolta(Linkki toiselle web-sivustolle.) löytyy tietoa reseptilääkkeiden ostamisesta ulkomailla. EU-terveydenhuolto -sivustolla(Linkki toiselle web-sivustolle.) on myös ohjeita lääkkeiden viennistä ulkomaille. Lisäksi on hyvä tarkistaa lentoyhtiöltä heidän mahdolliset lisämääräykset tai rajoitukset. Lääkkeitä ei saa lähettää Suomeen(Linkki toiselle web-sivustolle.). Espanjalaisella sähköisellä reseptillä on mahdollista ostaa lääkkeitä Suomessa, käytössä pitää olla espanjalainen sairausvakuutuskortti.

Lääkkeiden kanssa matkustaminen Espanjaan 

Lääkkeiden kanssa matkustamisesta Espanjaan löytyy tietoa seuraavilta sivuilta: FIMEA(Linkki toiselle web-sivustolle.) (sis.tietoa mm. Schengen-todistuksesta), EU-healthcare.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.), InfoFinland(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja YourEurope(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Espanjan maahantuloon ja tulliin liittyvissä asioissa vastaavat Espanjan viranomaiset(Linkki toiselle web-sivustolle.). Lääkkeiden lähettäminen Espanjaan ei ole sallittua. Matkustajat voivat viedä mukanaan henkilökohtaisia lääkkeitä  3kk tarpeeseen. Suomen suurlähetystö Madridissa ei ole toimivaltainen viranomainen Espanjan maahantuloasioissa. Espanjaan matkustamista koskevissa lisäkysymyksissä voi olla yhteydessä Espanjan suurlähetystöön(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Suomalaisen sähköisen reseptin käyttö Espanjassa

Suomalaista sähköistä reseptiä voi käyttää Euroopassa entistä laajemmin, myös Espanjassa. Aluksi resepti käy Espanjassa vain tietyillä alueilla. Listan alueista löydät kanta.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) -sivustolta.  

Vastaavasti myös espanjalaisella sähköisellä reseptillä on nyt mahdollista ostaa lääkkeitä Suomessa. Espanjan lisäksi suomalaisella reseptillä voi ostaa lääkkeitä Virossa, Portugalissa, Kroatiassa ja Puolassa.

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Edustustolle palautetut viralliset asiakirjat kuten passit, henkilökortit ja ajokortit toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle.

Muutto Suomeen

Työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa julkiset työ- ja elinkeinopalvelut -verkkosivuillaan(Linkki toiselle web-sivustolle.) tietoa Suomesta kiinnostuneille työnhakijoille ja yrittäjille, sekä tietoa Suomeen muutosta. Sivuilta löytyvät Tervetuloa Suomeen sekä Suomeen työhön –oppaat on julkaistu usealla kielellä, myös espanjaksi. Helsingin kaupungin ylläpitämä Infofinland.fi (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)–sivusto tarjoaa lisäksi kattavaa tietoa Suomeen muuttamisesta eri kielillä, myös espanjaksi.

NIE ulkomaalaisnumero / EU-rekisteröityminen Espanjaan

NIE (Número de Identidad de Extranjero) eli ulkomaalaisnumero tai ulkomaalaisen henkilötunnus, on Espanjan viranomaisten antama tunnistenumero EU-kansalaisille, jotka oleskelevat tai toimivat Espanjassa taloudellisista, ammatillisista tai sosiaalisista syistä. NIE:tä käytetään monessa asiayhteydessä, aina yhdessä kansallisen henkilöllisyyttä todistavan asiakirjan kanssa (passi tai henkilökortti). Suomen suurlähetystö ei ole toimivaltainen NIE-ulkomaalaisnumeron osalta, vaan toimivaltainen viranomainen Espanjan maahantulo- tai rekisteröintiasioissa on Espanjan sisäministeriö. NIE-numeroa haetaan asuinpaikkakunnan Extranjería-toimistosta (ohjeet alla).

Espanjan Suomen suurlähetystön sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) löytyy tietoa NIE-numeron hankkimisesta Suomesta käsin.

Espanjan sisäministeriön verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) löytyy tietoa NIE-numerosta ja sen hankkimisesta Espanjassa (espanjaksi). 

EU-kansalaisen, joka oleskelee Espanjassa yli kolme kuukautta, tulee tehdä EU-kansalaisen rekisteröintitoimenpide Espanjan ulkomaalaisviranmaisille. Tietoa EU-kansalaisen rekisteröinnistä löytyy täältä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Rekisteröinnin yhteydessä henkilö saa NIE-numeron, ellei hänellä sitä ole jo ennestään.

Pankkikortin tai -tunnusten uusiminen

Edustustot voivat palvella pankkikorttia tai –tunnuksia tarvitsevaa asiakasta seuraavilla notaaritodistuksilla:  

  • Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen: Asiakas voi allekirjoittaa nimensä paikan päällä edustustossa joko pankilta saamaansa asiakirjaan tai itse laatimaansa asiakirjaan. Edustusto ei voi laatia allekirjoitettavaa asiakirjaa, vaan tekee ainoastaan allekirjoitettavaan asiakirjaan liitettävän notaaritodistuksen allekirjoituksen oikeellisuudesta.
  • Elossaolotodistus: Edustusto voi kirjoittaa todistuksen siitä, että henkilö elää.

Suomen edustustot eivät voi välittää ulkomailla oleskelevien henkilöjen yksityiselämään liittyvää postia. Asioinnin tulee tapahtua suoraan pankin ja asiakkaan välillä. Eli asiakkaan ja pankin välisiä asiakirjoja, pankkikortteja tai -tunnuksia ei voida toimittaa asiakkaalle edustustoon. Edustusto ei voi myöskään välittää valmista notaaritodistusta pankille - vaan notaaritodistus annetaan asiakkaalle, joka toimittaa sen pankille.

Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä passilla tai henkilöllisyystodistuksella. Notaaritoimitusta varten vaaditaan ajanvaraus ja notaaritoimitus on maksullinen. Notaaritodistusta ei välttämättä voida laatia odottaessa.

Passin voimassaolo Espanjaan matkustettaessa

Espanjan maahantuloviranomaisilla ei ole vaatimusta Suomen passin voimassaololle matkan jälkeen. Riittää, että passi on voimassa koko matkan ajan, paluupäivä mukaan lukien. 

Perintöasiat

Ulkoministeriö ei hoida jäämistöasioita. Jäämistöasia tulee hoitaa paikallisen pesänhoitajan, jäämistötuomioistuimen tai omaisten palkkaaman asianajajan toimesta. Edustustot eivät voi toimia asianajajana tai oikeudellisena neuvonantajana. Kansainvälisen perintöasian hoitoon EU:ssa löytyy tietoa Sinun Eurooppasi –sivustolta(Linkki toiselle web-sivustolle.). Suosittelemme myös tutustumaan Ulkoministeriön ohjeisiin(Linkki toiselle web-sivustolle.), Suomi.fi –sivustoon(Linkki toiselle web-sivustolle.). Lisätietoja myös Verohallinnon(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja Digi- ja Väestötietoviraston(Linkki toiselle web-sivustolle.) sivuilta. Espanjassa voi tarvittaessa palkata asiointitoimiston hoitamaan perintöasiaa.

Testamenttirekisteri

Suomessa ei ole keskitettyä testamenttirekisteriä.

Espanjan keskitetystä testamenttirekisteristä löytyy tietoa Espanjan oikeusministeriön sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Testamenttirekisteriin ei ole suoria yhteystietoja, mutta rekisteriin saa yhteyden soittamalla oikeusministeriön neuvontaan numeroon +34 918372295 tai täyttämällä yhteyspyyntölomakkeen (Formulario de contacto) osoitteessahttps://www.mjusticia.gob.es/es/atencion-ciudadano(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rikosrekisteriote

Suomessa rikosrekisteriote pyydetään Oikeusrekisterikeskuksesta(Linkki toiselle web-sivustolle.). Ote on maksullinen.

Espanjassa rikosrekisteritodistus (Certificado de Antecedentes Penales) pyydetään Espanjan oikeusministeriöstä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Ote on maksullinen. Suomen suurlähetystö Madridissa ei ole toimivaltainen viranomainen Espanjan rikosrekisteriä koskevassa asiassa. Lisätietoa espanjalaisen otteen osalta voi tarvittaessa tiedustella Espanjan suurlähetystöstä Helsingissä(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Jos suomalainen ote esitetään Espanjassa tai espanjalainen ote Suomessa, tulee asiakirja laillistaa Apostille-todistuksella. Apostillea ei kuitenkaan tarvita sellaiseen rikosrekisteriotteeseen, jonka mukaan henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä.

Suomalaisen tutkinnon yhdenmukaistaminen Espanjassa

Tutkintojen yhdenmukaistamisesta vastaavat Espanjassa paikalliset viranomaiset. Lisätietoa löytyy Espanjan opetusministeriön verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (muut kuin korkeakoulututkinnot) ja yliopistoista vastaavan ministeriön verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Verot

Veroasiat, niitä koskeva lainsäädäntö tai muut yksityisoikeudelliset asiat eivät kuulu Suomen ulkomaan edustustojen toimivaltaan. Edustustolla ei myöskään ole toimivaltaa hoitaa tai ohjia toisen Suomen viranomaisen toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Veroasioissa tulee olla yhteydessä Suomen verotoimistoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja Espanjan verohallintoon(Linkki toiselle web-sivustolle.)