Usein kysyttyä

Ajokortti ja autot

EU-maan myöntämä ajokortti tunnustetaan kaikkialla EU:n alueella. Jos muutat yhdestä EU-maasta toiseen, ajokorttia ei yleensä tarvitse vaihtaa – mutta Espanjassa se pitää rekisteröidä Espanjan liikennevirastoon(Linkki toiselle verkkosivustolle)Ajokortin voimassaolon päätyttyä, tulee se uusia asuinkunnassa, Suomessa liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa(Linkki toiselle verkkosivustolle), tai Espanjassa liikennevirasto Dirección General de Tráfico (Linkki toiselle verkkosivustolle):ssa. Yli 15 vuotta voimassa oleva ulkomainen kortti tulee vaihtaa espanjalaiseen kahden vuoden kuluessa Espanjaan muutosta.  Ajokortin uusimiseen tai vaihtamiseen koskevista asioista saat lisätietoa Sinun Eurooppasi (Linkki toiselle verkkosivustolle)–verkkosivuilta.

Ajokorttiotteen voi pyytää Traficomin kuljettajatietopalvelusta(Linkki toiselle verkkosivustolle).  Suurlähetystö voi todistaa suomalaisen ajokorttihakemukseen tehtävän allekirjoituksen oikeaksi, mutta ei voi antaa apostille-todistuksia.  Ajokorttihakemusta ei voi jättää suurlähetystöön.

 Autolla pitää ottaa liikennevakuutus (Espanjassa a terceros). Lisäksi voi ottaa halutessaan Kasko-vakuutuksen Espanjasta (a todo riesgo). Ulkomaisessa rekisterissä olevalla autolla voi ajaa Espanjassa enintään kuusi kuukautta.

 Autoon ei koskaan pidä jättää mitään tavaroita näkyviin. Asuinkaupungin pysäköintimaksukäytännöstä kannattaa ottaa selvää. Kaupunkien keskustoissa pysäköintipaikkojen löytäminen voi olla vaikeaa ja pysäköintiruudut ovat pienempiä kuin Suomessa. Lumiketjut ovat pakolliset ajoittain vuoristoteillä ja myös muualla, jos lunta kertyy tielle. Ketjupakosta ilmoitetaan kyseisillä teillä elektronisissa liikenneopasteissa. Suurien kaupunkien keskustoissa saattaa olla aluekohtaisia autojen päästörajoituksia.

Lisätietoa:

Avioliitto/Vihkiminen

Yleistä tietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla tai avioliittoon vihkimisestä Suomessa saa Suomen Digi- ja Väestötietovirastosta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (DVV). Tietoa Suomen kirkon vihkimisoikeudesta ulkomailla saa osoitteesta www.evl.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle). Avioliittoa ei voi solmia Suomen ulkomaan edustustossa.

Espanjassa tapahtuvaa vihkimistä varten lista tarvittavista asiakirjoista tulee pyytää vihkiviranomaiselta. Tarvittavat todistukset tulee pyytää Suomen Digi- ja Väestötietovirastosta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (esim. syntymätodistus, asuinpaikkatodistus, esteettömyystodistus) ja paikallisilta viranomaisilta (mahdollisesti asuinpaikkatodistus). Suomen edustusto ei ole väestörekisteriviranomainen, joten edustusto ei voi myöskään myöntää em. todistuksia. Asiakirjojen tulee olla kansainvälisessä muodossa monikielisinä. Espanjan vihkiviranomainen kertoo, mitkä asiakirjat tulee olla laillistettuja. Laillistuksen eli Apostille-todistuksen(Linkki toiselle verkkosivustolle) suomalaisiin asiakirjoihin myöntää Suomen Digi- ja Väestötietovirasto.  

Joskus vihkimistä varten pyydetään nk. konsulikirjautumis- tai kuulutustodistus (certificado de inscripción consular y publicación de edictos). Tällöin pyydämme kääntymään edustuston puoleen, jotta voimme toimittaa kirjeen, jossa todetaan, että näitä todistuksia ei ole saatavilla.

Espanjassa solmittu avioliitto huomioidaan Suomessa vasta, kun se on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään eli kun vihkiminen on suoritettu, tulee avioliitto rekisteröidä Suomen Digi- ja Väestötietovirastoon. Espanjassa solmitun Suomen kansalaisen avio­liiton rekisteröinnin voi tehdä suoraan DVV:oon tai Suomen ulkomaan edustuston kautta. Rekisteröinti edustuston kautta on maksullinen.

Jos sukunimi muuttuu vihkimisen myötä, on haettava uutta passia ja/tai henkilökorttia. Matkustusasiakirjaa ei voi uusia ennen kuin nimenmuutos näkyy henkilön väestörekisteritiedoissa Suomessa.

Eläke

Eläkeasiat, niitä koskeva lainsäädäntö tai muut yksityisoikeudelliset asiat eivät kuulu Suomen ulkomaan edustustojen toimivaltaan. Edustustolla ei myöskään ole toimivaltaa hoitaa tai ohjia toisen Suomen viranomaisen toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Eläkettä koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä KELAan(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja Eläketurvakeskukseen(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Korona-ajan matkustaminen

Tietoa koronarajoitusten vaikutuksesta matkustamiseen Suomen ja Espanjan välillä löytyy suurlähetystön verkkosivujen ajankohtaista-osiosta

Kysynkö  Suomen vai Espanjan viranomaisilta?

Suomen suurlähetystö Madridissa välittää tietoa pääasiassa Suomen viranomaisiin liittyvistä kysymyksistä. Espanjan viranomaisten toimivaltaan kuuluvissa asioissa tietoa saa suoraan Espanjan asianomaisilta viranomaisilta tai Espanjan suurlähetystöstä Helsingissä.

Lapselle huoltajien lupa lomamatkalle

Kun alaikäinen lapsi matkustaa ulkomaille ilman huoltajia, on suositeltavaa ottaa matkalle mukaan huoltajien lupa, jonka voi tarvittaessa esittää kohdemaan viranomaisille. Lisätietoa löytyy UM:n(Linkki toiselle verkkosivustolle) sivuilta. Espanjassa asuvien perheiden, joista ainakin toinen vanhemmista on espanjalainen, tulee tehdä poliisilla (Linkki toiselle verkkosivustolle)(guardia civil tai policía nacional) valtakirja matkaa varten, jos vain toinen vanhemmista matkustaa yksin lasten kanssa. 

Lemmikkieläimet

Ruokavirasto(Linkki toiselle verkkosivustolle) on Suomessa toimivaltainen viranomainen antamaan ohjeita lemmikkieläinten maahantuontisäännöksistä Suomeen sekä tietoa yleistietoa lemmikkieläinten ottamisesta mukaan matkalle(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Lemmikki-eläinten tuonnista Espanjaan antaa lisätietoja Espanjan maatalousministeriöstä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (espanjaksi).

Lääkkeiden kanssa matkustaminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea(Linkki toiselle verkkosivustolle) antaa ohjeita lääkkeiden maahantuontiin. Sinun Eurooppasi –sivustolta(Linkki toiselle verkkosivustolle) löytyy tietoa reseptilääkkeiden ostamisesta ulkomailla. EU-terveydenhuolto -sivustolla(Linkki toiselle verkkosivustolle) on myös ohjeita lääkkeiden viennistä ulkomaille. Lisäksi on hyvä tarkistaa lentoyhtiöltä heidän mahdolliset lisämääräykset tai rajoitukset.

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Edustustolle palautetut viralliset asiakirjat kuten passit, henkilökortit ja ajokortit toimitetaan asiakirjan myöntäneelle viranomaiselle.

Muutto Suomeen

Työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa julkiset työ- ja elinkeinopalvelut -verkkosivuillaan(Linkki toiselle verkkosivustolle) tietoa Suomesta kiinnostuneille työnhakijoille ja yrittäjille, sekä tietoa Suomeen muutosta. Sivuilta löytyvät Tervetuloa Suomeen sekä Suomeen työhön –oppaat on julkaistu usealla kielellä, myös espanjaksi. Helsingin kaupungin ylläpitämä Infofinland.fi (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)–sivusto tarjoaa lisäksi kattavaa tietoa Suomeen muuttamisesta eri kielillä, myös espanjaksi.

Pankkikortin tai -tunnusten uusiminen

Edustustot voivat palvella pankkikorttia tai –tunnuksia tarvitsevaa asiakasta seuraavilla notaaritodistuksilla:  

  • Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen: Asiakas voi allekirjoittaa nimensä paikan päällä edustustossa joko pankilta saamaansa asiakirjaan tai itse laatimaansa asiakirjaan. Edustusto ei voi laatia allekirjoitettavaa asiakirjaa, vaan tekee ainoastaan allekirjoitettavaan asiakirjaan liitettävän notaaritodistuksen allekirjoituksen oikeellisuudesta.
  • Elossaolotodistus: Edustusto voi kirjoittaa todistuksen siitä, että henkilö elää.

Suomen edustustot eivät voi välittää ulkomailla oleskelevien henkilöjen yksityiselämään liittyvää postia. Asioinnin tulee tapahtua suoraan pankin ja asiakkaan välillä. Eli asiakkaan ja pankin välisiä asiakirjoja, pankkikortteja tai -tunnuksia ei voida toimittaa asiakkaalle edustustoon. Edustusto ei voi myöskään välittää valmista notaaritodistusta pankille - vaan notaaritodistus annetaan asiakkaalle, joka toimittaa sen pankille.

Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä passilla tai henkilöllisyystodistuksella. Notaaritoimitusta varten vaaditaan ajanvaraus ja notaaritoimitus on maksullinen. Notaaritodistusta ei välttämättä voida laatia odottaessa.

Passin voimassaolo Espanjaan matkustettaessa

Espanjan maahantuloviranomaisilla ei ole vaatimusta Suomen passin voimassaololle matkan jälkeen. Riittää, että passi on voimassa koko matkan ajan, paluupäivä mukaan lukien. 

Perintöasiat

Ulkoministeriö ei hoida jäämistöasioita. Jäämistöasia tulee hoitaa paikallisen pesänhoitajan, jäämistötuomioistuimen tai omaisten palkkaaman asianajajan toimesta. Edustustot eivät voi toimia asianajajana tai oikeudellisena neuvonantajana. Kansainvälisen perintöasian hoitoon EU:ssa löytyy tietoa Sinun Eurooppasi –sivustolta(Linkki toiselle verkkosivustolle). Suosittelemme myös tutustumaan Ulkoministeriön ohjeisiin(Linkki toiselle verkkosivustolle), Suomi.fi –sivustoon(Linkki toiselle verkkosivustolle). Lisätietoja myös Verohallinnon(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja Digi- ja Väestötietoviraston(Linkki toiselle verkkosivustolle) sivuilta. Espanjassa voi tarvittaessa palkata asiointitoimiston hoitamaan perintöasiaa.

Rikosrekisteriotteet

Rikosrekisteriote pyydetään Suomessa Oikeusrekisterikeskuksesta(Linkki toiselle verkkosivustolle). Ote on maksullinen.

Espanjassa rikosrekisteritodistus (Certificado de Antecedentes Penales) pyydetään Espanjan oikeusministeriöstä(Linkki toiselle verkkosivustolle). Ote on maksullinen.

Jos suomalainen ote esitetään Espanjassa tai espanjalainen Suomessa, tulee asiakirja laillistaa Apostille-todistuksella. Apostillea ei kuitenkaan tarvita sellaiseen rikosrekisteriotteeseen, jonka mukaan henkilöllä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä. Suomessa Apostille-todistus pyydetään erikseen maistraatilta. Espanjalaiseen otteeseen saa apostillen täyttämällä hakemuksessa kohdan A ("indique, si el certificado ha de tener efectos en el extranjero).

Verot

Veroasiat, niitä koskeva lainsäädäntö tai muut yksityisoikeudelliset asiat eivät kuulu Suomen ulkomaan edustustojen toimivaltaan. Edustustolla ei myöskään ole toimivaltaa hoitaa tai ohjia toisen Suomen viranomaisen toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Veroasioissa tulee olla yhteydessä Suomen verotoimistoon(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja Espanjan verohallintoon(Linkki toiselle verkkosivustolle)