Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistukset

Siviilirekisterin todistuksia voi tilata internetistä oikeusministeriön sivuilta perhekirjan viitetietojen avulla. Espanjan rekisterin kansainväliset todistukset ovat nimeltään "certificado plurilingüe".

Suomen virkatodistusta vastaavat tiedot (avioliitot, avioerot, lapset jne.) merkitään Espanjassa henkilölle annettavaan ns. perhekirjaan (Libro de Familia). Väestörekisteritodistukisa voi tilata ainoastaan perhekirjan viitetietojen (kirjan otteen ja sivun numero) perusteella. Toisin sanoen viranomaiset voivat vahvistaa perhekirjan tietoja. Ulkomaalaisella, joka ei ole rekisteröinyt tietojaan Espanjan siviilirekisteriviranomaiselle, esim. avioliiton solmimisen tai lapsen syntymäasiassa, ei ole perhekirjaa, eikä todistuksia näin ollen voi tilata. Näissä tapauksissa voi tulostaa alta estekirjeen esim. perunkirjoituksia varten. 

Tulosta estekirje (pdf)

Espanjassa ei ole keskitettyä, maan kattavaa väestötietorekisterijärjestelmää. Henkilörekisteröinti tapahtuu paikkakunnittain. Viranomaiset eivät anna nykyisin voimassaolevaan lainsäädäntöön (henkilötietosuojalaki) vedoten osoite- tai henkilötietoja.

Osoitetiedustelut

Espanjassa ei ole keskitettyä, maan kattavaa osoiterekisterijärjestelmää. Osoitteet rekisteröidään pääsääntöisesti paikkakunnan kaupungintalolla asukkaan pyynnöstä (empadronamiento). Viranomaiset eivät anna nykyisin voimassaolevaan lainsäädäntöön (henkilötietosuojalaki) vedoten osoite- tai henkilötietoja. Edellä mainitusta syystä Espanjassa ei käytännössä ole osoitetiedustelupalvelua käytettävissä.

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019)