Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Espanjassa ei ole keskitettyä valtakunnallista väestötietorekisterijärjestelmää, vaan henkilörekisteröinti tapahtuu paikkakunnittain. Viranomaiset eivät anna henkilötietosuojalakiin vedoten osoite- tai henkilötietoja muille kuin asianosaisille.

Virkatodistukset

Suomen virkatodistusta vastaavat tiedot eli avioliitot, avioerot, lapset jne. merkitään Espanjassa henkilölle annettavaan perhekirjaan (Libro de Familia). Voit tilata omia siviilirekisterin todistuksiasi internetistä paikallisen oikeusministeriön (Linkki toiselle web-sivustolle.)sivuilta. Tilaamiseen tarvitset perhekirjan viitetiedot eli tarvitset kirjan otteen ja sivun numeron. Viranomaiset voivat vain vahvistaa perhekirjan tietoja. Espanjan rekisterin kansainväliset todistukset ovat nimeltään certificado plurilingüe.

Poikkeustilanteen muodostaa ulkomaalainen, joka ei ole rekisteröinyt tietojaan Espanjan siviilirekisteriviranomaiselle esimerkiksi avioliiton solmimisen tai lapsen syntymäasiassa. Tällöin ulkomaalaisella ei ole perhekirjaa, eikä todistuksia näin ollen voi tilata. Näissä tapauksissa voit tulostaa estekirjeen (pdf 106 Kb) esimerkiksi perunkirjoitusta varten. 

Osoitetiedustelut

Espanjassa ei ole keskitettyä, maan kattavaa osoiterekisterijärjestelmää. Osoitteet rekisteröidään pääsääntöisesti paikkakunnan kaupungintalolla asukkaan pyynnöstä (empadronamiento). Viranomaiset eivät anna nykyisin voimassaolevaan henkilötietoja koskevaan lainsäädäntöön vedoten osoitetietoja. Edellä mainitusta syystä Espanjassa ei käytännössä ole osoitetiedustelupalvelua käytettävissä.