Virkatodistukset

Espanjassa ei ole keskitettyä, maan kattavaa väestötieto- tai osoiterekisterijärjestelmää. Henkilörekisteröinti tapahtuu kronologisesti paikkakunnittain. Viranomaiset eivät anna nykyisin voimassaolevaan lainsäädäntöön (henkilötietosuojalaki) vedoten osoite- tai henkilötietoja.

Suomen virkatodistusta vastaavat tiedot (avioliitot, avioerot, lapset jne.) merkitään Espanjassa henkilölle annettavaan ns. perhekirjaan (Libro de Familia). Perhekirjan viitetietojen (kirjan sivun ja otteen número) perusteella voidaan pyytää ao. paikkakunnan siviilirekisterin todistusta henkilön tiedoista ja perhesuhteista. Toisin sanoen viranomaiset voivat vahvistaa perhekirjan tietoja. Ulkomaalaisella, joka ei ole asioinut Espanjan siviilirekisteriviranomaisen kanssa, esim. avioliiton solminen tai lapsen syntymäasiassa, ei tällaista perhekirjaa ole. Siviilirekisterin todistuksia voi tilata internetistä oikeusministeriön sivuilta. 

Osoitetiedustelut

Espanjassa ei ole keskitettyä maan kattavaa väestötieto- tai osoiterekisterijärjestelmää. henkilörekisteröinti tapahtuu kronologisesti paikkakunnittain. Viranomaiset eivät anna nykyisin voimassaolevaan lainsäädäntöön (henkilötietosuojalaki) vedoten osoite- tai henkilötietoja. Edellä mainitusta syystä Espanjassa ei ole osoitetiedustelupalvelua käytettävissä.

 

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019)