Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen edustustossa

Edustustossa voidaan todistaa yksityisen henkilön allekirjoitus oikeaksi, jos asianomainen henkilö tunnetaan tai jos tämä asianmukaisesti todistaa henkilöllisyytensä.

Ellei asianomainen kirjoita nimeään edustustossa, on hänen henkilökohtaisesti myönnettävä se omakseen. 

 

Suomen kunniakonsuleilla on rajoitetut notaarin oikeudet, ja he voivat laatia seuraavia notaaritodistuksia:

  • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen, 
  • jäljennöksen oikeaksi todistaminen ja
  • elossaolotodistuksen laatiminen.

Suomen kunniakonsulien yhteystiedot Espanjassa