Vanliga frågor och svar

Körkort

Ett körkort som har getts ut av ett EU-land godkänns över allt inom EU.  Om man flyttar från ett EU-land till ett annat behöver körkort vanligtvis inte bytas. När körkortets giltighet har gått ut bör det förnyas i den kommunen där man är bosatt, i Finland hos Transport och kommunikationsverket  Traficom(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och i Spanien på trafikverket  Dirección General de Tráfico(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Utländksa körkort som är över 15 år gamla bör bytas ut till ett spanskt körkort inom två år efter flyttningen skett till Spanien. För mera uppgifter angående förnyande av körkort eller dess utbytandese Ditt Europa(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) -webbsidan.  

Ambassaden kan bevittna underskriftet vid ansökande av finskt körkort, men inte ge apostille-intyg. Körkortsansökningar kan inte lämnas in på Ambassaden.

Man kan be utdrag av körkort från Traficoms informationsservice(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för körare.

Skall jag fråga finska eller spanska myndigheterna?

Finlands Ambassad i Madrid svarar I första hand för förfrågningar som gäller finska myndigheterna. Information som berör spanska myndigheterna ges ut direkt av den spanska myndigheten vars område det gäller eller Spaniens Ambassad i Helsingfors.

Vårdnadshavarnas tillstånd för barnets semesterresa

När ett underårigt barn reser utomlands utan vårdnadshavarna är det rekommendabelt att barnet tar med sig vårdnadshavarnas tillstånd, som kan uppvisas åt myndigheterna vid behov i det landet dit barnet reser.  Mera uppgifter finns på UM:s(Länk till en annan webbplats.) sidor. Om det gäller fall där familjen bor i Spanien och en av föräldrarna är spansk bör en fullmakt göras hos polisen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)för resan om bara en av föräldrarna reser ensam med barnen. 

Införsel av sällskapsdjur till Finland

Livsmedelsverket (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är den behöriga myndigheten i Finland som ger instruktioner om bestämmelserna angående införsel av sällskapsdjur till Finland samt allmän information om resande (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)med sällskapsdjur.

Om införsel av sällskapsdjur till Spanien finns det uppgifter på Spaniens (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)jordbruksministeriet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)(på spanska).

Införsel av läkemedel till Finland

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)ger instruktioner angående införsel av läkemedel.  Dessutom är det bra att kolla med flygbolaget deras eventuella tilläggsbestämmelser eller begränsningar.

Hittegods

Officiella dokument som returnerats till Ambassaden dvs. pass, identitetskort och körkort skickas till den myndigheten som har gett ut dokumentet. Ambassaden har dock inte lagstadgad skyldighet att tjäna i hittegodsärenden

Flyttning till Finland

Arbets- och näringsministeriet har information på sin arbets- och näringstjänster(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) webbsida för arbetssökande och företagare intresserade i Finland samt uppgifter angående flyttning till Finland. På webbsidan finns Välkommen till Finland och Att arbeta i Finland handböckerna på flere språk, också på spanska. Infofinland.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) webbsidan som uppehålls av Helsingfors stad erbjuder också omfattande information angående flyttning till Finland på olika språk, också på spanska.

Straffregisterutdrag

Straffregisterutdrag begärs i Finland från Straffregistercentralen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Utdragen är avgiftsbelagda.

I Spanien ansöks straffregisterintyg (Certificado de Antecedentes Penales) från Spaniens justitieministeriet(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Utdraget ansöks personligen eller per post. Ansökaren kan också ge en fullmakt åt någon annan för att ansöka om intyget. Intygen är avgiftsbelagda.

Om ett finskt utdrag uppvisas i Spanien eller ett spanskt utdrag uppvisas i Finland måste dokumentet legaliseras med ett apostille-intyg. Apostillet behövs dock inte i sådant straffregisterutdrag där det inte finns anteckningar i straffregistern.