Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lähetä lapsen syntymätodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Espanjassa syntyneen lapsen rekisteröinti

1. Rekisteröi lapsi ensin Espanjaan

Espanjassa syntynyt lapsi tulee ensin itse rekisteröidä Espanjan siviilirekisteriin(Linkki toiselle web-sivustolle.). Syntymän rekisteröinti tulee tehdä määräajassa, joka on vain muutamia päiviä. Jotkut synnytyssairaalat voivat tehdä rekisteröinnin vanhempien puolesta tietyin edellytyksin. Pyydä ohjeet ja määräaika synnytyssairaalasta. Määräajan ylityksen jälkeen tehty rekisteröinti saattaa vaatia jopa DNA-testin ja voi kestää kuukausista jopa vuosiin.

2. Lapsen rekisteröinti Suomeen

Kun lapsi on rekisteröity Espanjaan, hänet voidaan rekisteröidä Suomen Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.), jotta hän saa suomalaisen henkilötunnuksen.

Ilmoituslomakkeen liitteet

  • Alkuperäinen, kansainvälinen syntymätodistus. Espanjassa vakiomuotoisen, monikielisen syntymätodistuksen nimi on "certificado de nacimiento plurilíngüe", joka tunnetaan myös nimellä "Formula A". Todistus pyydetään siitä paikallisesta siviilirekisteristä, missä lapsi on alunperin rekisteröity tai Espanjan oikeusministeriön verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).
  • Molempien vanhempien passi- tai henkilökorttikopiot (suositeltavat)
  • Jos lapsella on toinen kansalaisuus ja hänelle on hankittu toisen maan passi tai henkilökortti, sen kopio tulee lähettää ilmoituksen mukana, jotta lapsen monikansalaisuus tulee rekisteröityä. Muussa tapauksessa lapsen kansalaisuustieto tulee päivittää myöhemmin. 
  • Perhekirjakopio, jos perheellä on perhekirja. 
  • Kuitti maksusta. Edustuston kautta toimitettu ilmoitus on maksullinen (avautuu uuteen ikkunaan)

Ilmoituksen voi jättää Espanjassa seuraaviin yksiköihin

Passi tai henkilökortti lapselle

Lapsella tulee olla Suomen kansalaisuus ja suomalainen henkilötunnus ennen kuin hänelle voidaan tehdä passihakemus.  Henkilötunnuksen saamisessa voi mennä useita kuukausia. Täältä löydät DVV:n käsittelyajat(Linkki toiselle web-sivustolle.).