Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Espanjassa vakiomuotoisen, monikielisen syntymätodistuksen nimi on "certificado de nacimiento plurilíngüe" joka tunnetaan myös nimellä "Formula A".

Ilmoitukseen suositellaan liitettäväksi myös molempien vanhempien passi- tai henkilökorttikopiot. Jos lapsella on toinen kansalaisuus ja hänelle on hankittu toisen maan passi tai henkilökortti, sen kopio on myös hyvä lähettää ilmoituksen mukana. 

 

Edustuston kautta toimitettu ilmoitus on maksullinen