Jäljennöksen oikeaksi todistaminen edustustossa

Jäljennöksen oikeaksi todistaminen edellyttää, että hakija esittää alkuperäisen asiakirjan, jos​ta jäljennös tai valokopio on otettu. Valokopio voidaan myös ottaa edustustossa.

 

Suomen kunniakonsuleilla on rajoitetut notaarin oikeudet, ja he voivat laatia seuraavia notaaritodistuksia:

  • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen, 
  • jäljennöksen oikeaksi todistaminen ja
  • elossaolotodistuksen laatiminen.

Suomen kunniakonsulien yhteystiedot Espanjassa