Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

I Spanien kallas den mångspråkiga, standard födelseattesten "certificado de nacimiento plurilingue", som går också under namnet "Formula A". Du kan begära intyget i det spanska civilregistret, där den nyfödda har registrerats, eller på det spanska justitieministeriets sidor(Länk till en annan webbplats.).

Det är rekommendabelt att tillägga kopior av båda födäldrarnas pass eller identitetskort. Om barnet har en annan nationalitet och har pass från ett annat land är det bra att också skicka dess kopia tillsammans med anmälan. 

En anmälan som görs via ambassaden är avgiftsbelagd (Öppnar nytt fönster).

Man kan inte ansöka pass för nyfödden förrän han har blivit registrerat i Finland och har sitt finska personnummer (henkilötunnus). Detta kan ta upp till flera månader(Länk till en annan webbplats.).