Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Specifik information i Spanien

1. Registrering av ett barn i Spanien

Ett barn som fötts i Spanien måste först registreras i det spanska civilregistret(Länk till en annan webbplats.). Födelseanmälan bör göras inom en tidsgräns av bara några dagar. Vissa förlossningssjukhus kan göra anmälan för föräldrarnas räkning under vissa förutsättningar, instruktioner och tidsfrist bör begäras från förlossningssjukhuset. Registrering som görs efter tidsgränsen kan till och med kräva ett DNA-test och kan ta månader, eller även år.

2. Registrering av ett barn i Finland

Efter att barnet registrerats i Spanien, kan barnet registreras hos Digital- och befolkningsupplysningsverket för att få ett finskt personnummer.

Bilagor till anmälningsformuläret

  • Original av det internationella födelsebeviset i Spanien; Detta bevis är den mångspråkiga, standard födelseattesten "certificado de nacimiento plurilingue", som även går under namnet "Fórmula A". Du kan begära intyget i det spanska civilregistret, där den nyfödda har registrerats, eller på det spanska justitieministeriets sidor(Länk till en annan webbplats.).
  • Kopior av båda föräldrarnas pass eller identitetskort (rekommenderas)
  • Om barnet har ett annat medborgarskap och har skaffat pass eller identitetskort från ett annat land ska en kopia av det skickas med anmälan, så att barnets flerfaldiga medborgarskap registreras. I annat fall måste barnets medborgarskapsuppgifter uppdateras senare.
  • En kopia av släktboken, om familjen har en släktbok.
  • Kvitto av betalningen. Aviseringen som levereras via ambassaden eller honorärkonsulatet är avgiftsbelagd.

Anmälan kan lämnas i Spanien på följande enheter

Pass eller identitetskort för barnet

Barnet måste ha ett finskt medborgarskap och personnummer innan en passansökan kan göras för hen. Det kan ta flera månader att få ett personnummer: här hittar du DVV:s handläggningstider(Länk till en annan webbplats.).