Vanliga frågor och svar

1. Att ingå äktenskap i Egypten

Att ingå formellt äktenskao med en Egyptisk medborgare

I Kairo förrättar följande myndighet vigslar:

NOTARY OFFICE FOR REGISTERING MARRIAGES FOR FOREIGNERS (NEW ANNEX)

Ministry of Justice (next to the State Security Headquarters)

Fourth Floor, Lazoughli Square, CAIRO

Tel.: (02) 27953587 / (02) 27953299

Utöver de dokument som nämns nedan, kan de egyptiska myndigheterna i vissa fall begära tilläggsdokument eller vidare utredning. Även förändringar i lagstiftning, som ambassaden inte genast får kännedom om, kan förekomma. Den blivande maken/makan med egyptiskt medborgarskap, bör alltid kontrollera vilka dokument som krävs med egyptiska myndigheter.

För att ingå äktenskap i Egypten bör en finsk medborgare överlämna åtminstone följande dokument till den myndighet som förrättar vigseln:

- Identitetsbevis t.ex. pass

- Omfattande, flerspråkigt ämbetsbevis, översatt till arabiska och legaliserat i Finland. Av beviset bör framgå personens religion.

- Flerspråkigt intyg över verkställd prövning av hinder mot äktenskap som ingås utomlands, översatt till arabiska och legaliserat i Finland.

- Utredning av personens ekonomiska situation, gäller enbart om den finska medborgaren som ingår äktenskap är en man.

Mer information finns på https://dvv.fi/sv/privatpersoner(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Dokument, samt översättningar, bör legaliseras av utrikesministeriet i Finland och därefter av Egyptens ambassad i Helsingfors, Östra allén 2, 00140 Helsingfors, +358 9 477 7470.

Instruktioner finns på websidan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) av utrikesministeriet

 

2. Reservation av safariturer och utflykter i Egypten

I Egypten finns flera mindre resebyråer som erbjuder safariturer och utflykter till kända sevärdheter. Ett pris som är betydligt förmånligare än det vanliga marknadspriset kan antyda på olaglig verksamhet. Före reservation, är det önskvärt att försäkra sig om att företaget har tagit hand om sina skyldigheter gällande försäkringar och lov att idka företagsverksamhet.