Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

I Egypten finns det inte ett centraliserat befolkningsdatasystem så behöver man en officiell anhållan. Det tar vanligtvis betydligt lång tid och i vissa fall får man aldrig något svar.

En officiell anhållan kan göras via advokat i Finland till advokat i Egypten som anhåller dokumenten från inrikesministeriet i Egypten. Anhållan kräver en fullmakt från en person som behöver dokumenten. 

Dokument kan också anhålles genom ambassaden. Gör anhållan till utrikesministeriet  genom e-tjänsten. 

Utrikesministeriet tar ut en expeditionsavgift på 100 euro per anhållan och land.

Mer information finns på utrikesministeriets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) eller per e-post [email protected].