Ambassadens uppgifter

Ambassaden ska främja Finlands relationer till Egypten och till sidoackrediteringslandet Sudan.

Ambassaden arbetar som en del av nätverket Team Finland för att utveckla handelsrelationerna mellan Finland och Egypten, stödja finska företags internationalisering och främja utländska investeringar i Finland.

Ambassaden erbjuder också tjänster för finländare som vistas i regionen, bevakar de finska medborgarnas intressen och rättigheter i Egypten och i andra länder som hör till dess verksamhetsområde och hjälper människor som råkat i nöd. Beskickningen följer säkerhetsläget i Egypten och Sudan i samarbete med de nordiska länderna – och de övriga EU-länderna.

Utvecklingssamarbetet mellan Egypten och Finland betraktas som en del av det regionala utvecklingssamarbetet i Mellanöstern och Nordafrika. Det regionala stödet kanaliseras huvudsakligen via internationella finansinstitut och internationella organisationer. Via beskickningen främjar man med hjälp av anslag för lokalt samarbete det egyptiska medborgarsamhället och därigenom de mänskliga rättigheterna och kvinnornas ställning i landet.

Dessutom sprider ambassaden information om Finlandsbilden och främjar nätverksbildningen mellan Egyptens och Finlands medborgare, näringsliv och institutioner.